ARTIKEL

Framtidens Arlanda skapas genom samordning

Mån 16 Jan, 2012 - 13:21 Flygplats, Nyheter

Foto: Mats Montner

Flygplatser är viktiga knutpunkter och spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen. För att göra resan så smidig och miljöanpassad som möjligt krävs ett samspel mellan olika aktörer inom olika transportslag. Därför satsar nu Swedavia, Trafikverket och Viktoriainstitutet på forskning och innovation för att göra Stockholm Arlanda till framtidens ledande flygplats.

Målsättningen är att öka förutsägbarheten och ge flygplatsen möjlighet att disponera resurser på ett bättre sätt än idag. Därmed kan tillgängligheten öka och ytterligare miljövinster skapas. Projektet, vilket pågår fram till 2014, ska bidra till att Stockholm Arlanda utvecklas till en flygplats i världsklass med fokus på resenärsnöjdhet och miljö. Tre personer som är inblandade i projektet kommenterar i ett nyhetsmeddelande:

– Vi vill öka effektiviteten för resenären genom en större tillgänglighet av information och smidigare flöden. Då kan man som resenär i lugn och ro ägna sig åt det man vill med sin resa istället för att planera den, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport i ett pressmeddelande.

– Stockholm Arlanda är ett av Sveriges viktigaste kommunikationsnav. När Arlanda växer ökar även biltrafiken till och från flygplatsen vilket i sin tur ökar såväl trängsel som utsläpp. Tillsammans med andra aktörer och med hjälp av forskning och innovation vill vi hitta lösningar för att utnyttja transportsystemet bättre så att resorna till flyget kan ske smidigare, grönare och tryggare. Vår förhoppning är att resultaten från flygplatsen även kan användas i andra multimodala transportsystem, säger Helena Sundberg, regionchef Trafikverket Stockholm.

– Att utveckla resenärsprocessen utifrån ett helhetsperspektiv är en spännande utmaning. Olika trafikslag behöver kombineras och olika parters roller behöver identifieras och utvecklas för att tillgodose ett hållbart transportsystem. Det är en av utmaningarna för framtidens hållbara multimodala transportsystem, säger Mikael Lind forskningsledare Hållbara Transporter vid Viktoria Institutet och projektledare för Future Airports.

Bromma flygplats skärper taxiavtal

Tis 24 Jun, 2014 - 13:00

Diverse artiklar, Flygplats, Nyheter, Taxi Vi har tidigare berättat om Arlanda Express skärpning av taxiavtalen invid flygtågets terminaler. Nu plockar Swedavia upp pinnen och inför …

Kjos ombord på Dreamlinern: ”Vi ska flyga på Hong Kong, Kina, Sydamerika och Sydafrika”

Tis 10 Jun, 2014 - 15:52

Destination, Diverse artiklar, Flyg, flygplan, Flygplats, Hållbarhet, Nyheter Travel Report fick som enda branschtidning följa med Norwegians vd Bjørn Kjos till USA för att officiellt inviga sina nya …