ARTIKEL

Förändringsprojekt presenterat av Air France

Fre 25 Maj, 2012 - 14:57 Flyg, Nyheter

Foto: Mats Montner

Air France ledning har presenterat ett strategisk utvecklingsprojekt som ska göra företaget lönsamt. Projektets namn är Transform 2015 och innefattar en lång rad åtgärder.

Projektet är en del av Air France KLM:s återhämtningsplan och syftet är att återskapa konkurrenskraft samt förändra produkter och kundservice till högsta internationella nivå. Det är tänkt att man ska bibehålla verksamheten i nuvarande omfattning men med en ökad produktivitet och ekonomisk effektivitet på 20 procent. Planen är att åter gå med vinst som därefter kan leda till ökad expansion.

Den första punkten i projektet är att omstrukturera flygtrafiken på kort- och medeldistans. Det ska genomföras genom ett flertal åtgärder. En av dem är att flygplanen ska användas fler timmar per dag och att besättningarna ska genomföra fler flygningar per arbetspass. På så sätt ska man kunna upprätthålla trafiken på samma nivå men med färre antal flygplan. Man ska också förändra service och biljettyper.

Den andra punkten innebär att man ska förändra även på långdistansverksamheten. Det innebär bland annat att man ska fokusera endast på lönsamma linjer samt förnya inom servicekoncept och kabindesign. Den tredje punkten handlar om förändringar av passagerarflödet på flygplatserna och hur allt som berör check-in, boarding, byten, lounger med mera ska bli mer effektivt.

Vidare punkter i projektet berör åtgärder i frakttrafiken samt effektivare flygplansunderhåll och teknikerservice. En viktig del av projektet är också att man ska satsa på ökad och förbättrad försäljning genom en rad åtgärder. Företagets organisation ska bli förenklad, mer rörlig och kundserviceinriktad. Företagets personalstyrka ska minskas men om det endast ska ske genom naturlig avgång eller eventuella uppsägningar ska presenteras senare. Just nu pågår samtal med personalen.

Mats Montner

Föremål troligen inte från MH370

Tor 24 Apr, 2014 - 6:37

Flyg, Nyheter Föremål som flöt i land på en strand i sydvästra Australien tidigare i veckan kommer förmodligen inte från det saknade …

Jätteorder till Boeing

Ons 23 Apr, 2014 - 7:02

Flyg, Nyheter En order från ett kinesiskt flygbolag på 50 Boeing 737 är nära att gå i lås. Det skulle vara en …