ARTIKEL

Sammanslagningen av LAN och TAM klar

Fre 29 Jun, 2012 - 8:54 Flyg, Nyheter

Foto: Wikimedia c-free - Arpingstone

Nu är sammanslagningen av de två sydamerikanska flygbolagen LAN Airlines och TAM Airlines helt genomförd. Därmed har det nya flygbolaget LATAM Airlines Group bildats.

Det nybildade flygbolagets nätverk kommer att bestå av 150 destinationer i 22 länder. Nätverket kommer med hjälp av partner bli mycket omfattande i Sydamerika. Inrikes kommer man att dominera marknaderna i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador och Peru.

Det är dock värt att uppmärksamma att LAN Airlines och TAM Airlines, liksom partnerflygbolag kommer att fortsätta verksamheten under sina respektive varumärken. Båda flygbolagen kommer behålla sina kontor i Skandinavien.

I augusti ska man meddela vilken flygallians man ska tillhöra. TAM tillhör idag Star Alliance och LAN tillhör idag Oneworld.

Många missar ersättning för flygförsening

Fre 25 Apr, 2014 - 7:02

Flyg, Flygbolag, Nyheter Flygpassagerare går varje år miste om stora belopp som de skulle ha fått i ersättning när de europeiska flygbolagen drabbas …

Flygbolag stäms – sju år efter jätteförsening

Fre 25 Apr, 2014 - 6:59

Flyg, Flygbolag, Nyheter Flygförseningar är aldrig roliga för passagerarna, särskilt inte om de varar i 42 timmar och inträffar inför julhelgen. Nu kan …