Kontakt

Kontakt

Redaktionsledning

Ansvarig utgivare: Kjell Santesson – kjell@travelreport.se
Chefredaktör: Christian von Essen – christian@travelreport.se
Designchef: Hanna Rönn – hanna@travelmedia.se

Marknad / Annons

Annonsbokning: Kjell Santesson – kjell@travelmedia.se

Webb

Webmaster – info@travelreport.se

Kontaktinformation

Travel Media Scandinavia AB
Nybrogatan  16
114 39 Stockholm
Tel: 08 545 660 31
press@travelreport.se