Sverigeflyg – en protestsuccé

Ons 2 Sep, 2009 - 14:30

– Vi hade ingen annan tanke än att utöva prispress på flyget till Gotland. Gotlandsflyg bildades 2001, delvis för att vi skulle skydda våra egna affärsintressen på ön, kommunikationerna var livsviktiga för utvecklingen men priserna för höga för att Gotlands näringsliv skulle kunna blomstra. Turismen och våra kunder blev lidande, säger Michael Juniwik, i dag chef för Sverigeflyg.

Det lokala engagemanget är hörnstenen, både för att folk ska våga flyga och investera pengar och Gotlandsflyg var ett slags kvitto på att idén fungerade, det var inte bara ännu ett lågprisbolag som Goodjet eller Fly Me. Sverigeflyg äger från 55 procent upp till 100 procent, som i Gotlandsflyg.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Sverigeflyg är som ett serviceparaply som sköter ekonomi, redovisning och IT, även om avräkningen återförts lokalt för att ge snabbare lokala beslut. Småskaligheten är viktig. Alla hjälper till och alla blir sedda och hörda. Medarbetarna trivs och känner kunderna.

– Jag insåg att det var enda chansen att få vara med och förändra människors livsvillkor och näringslivets utveckling i en region. Det är också spännande att se hur långt vi kan nå med de åtta varumärken vi har i dag.

– Ju fler som flyger, desto mer utvecklas ju regionen och det skapar prispress i resandet. Vi ser det här väldigt långsiktigt. När Sundsvallsflyg bildades uttryckte näringslivet väldigt tydligt att ett eget flygbolag var nödvändigt för att få fler att investera i andra verksamheter på orten. Affärsidén handlar ju inte egentligen om flyg. Vi kunde ha kört båt eller tåg. Men det var bara flyg som gick att konkurrensutsätta då. Nu finns ju möjligheten. Vi kommer att undersöka möjligheten av färjetrafik sommartid med Gotlandsflyg, busstrafik i Blekinge och tåg till Växjö och Sundsvall i kombination med våra flygbolag.

Att Luftfartsverket nu bara ska driva ett fåtal flygplatser, är det ett hot eller en möjlighet?

– Sundsvall och Ängelholm är uppe på den listan. Jag tror att det leder till mer uppslutning kring flygets betydelse, kanske fler och nya samarbetsformer, att vi får vara med i diskussionen. Växjö flygplats är ett exempel i dag med en styrelse som insett vad flyget betyder för regionen. Fly Smaland flyger ju också på Berlin och Ryanair har kommit dit. Kalmar är ett motexempel, där flygplatsen har en styrelse utan flygkompetens och utan långsiktiga mål, mer än att det inte får kosta något.

Kommer SAS att lägga ner fler inrikeslinjer?

– De har inga lämpliga flygplan för flera av dem. Men jag hoppas inte det. Vi vill inte vara den ende aktören. Kalmarflyg ska till exempel utveckla Kalmar, inte vara en kassako, en juste balans är vår strävan. När vi i augusti går igång med Saab 2000 på Östersund-Bromma i Östersundsflyg är vårt mål 21 procent av marknaden.
Sverigeflyg har tittat på Östersund förut, men med både Flynordic och SAS på rutten fanns inget utrymme.

På Gotland har Gotlandsflyg nu 60 procent av marknaden och i Ängelholm 50 procent, utan att egentligen ha strävatefter det. Framgången har också lett till nya linjer. Gotlandsflyg är ensamma om att mata till lågprisflyg på linjen Visby-Skavsta.

– Vi är inte klara med utvärderingen och har gett den två år, men den är inte riktigt lönsam ännu. Linjen Ängelholm-Visby flygs däremot året runt nu och är lönsam. Från Gotland har vi snart tio linjer sommartid, Oslo, Helsingfors, Hamburg och vi tittar på St Petersburg.

I maj månad var Gotlandsflygs bokningsläge inför sommaren 39 procent bättre än fjolårets. Men då har också färjetrafiken ändrat prissystem med kraftiga prishöjningar på attraktiva avgångar. Hur ser ni på att SAS återinfört Eurobonus?

– Ett hot. Vi hade inte funnits om de hade fått ha den kvar förra gången. Det är svårare att bli av med oss nu. SAS hävdar att de inte har marknadsdominans, men när de väl återfick Eurobonus har de skapat en allians med tåget. Det var först när Eurobonus förbjöds inrikes som konkurrensen verkligen började fungera.

När blir Bromma ett nav?
– Vi ska först sammanföra de egna bolagen, så man till exempel kan boka Ängelholm-Sundsvall via Bromma. Nästa steg skulle kunna vara Malmö Aviation som vi har mycket goda relationer med. Men bibehållet låga kostnader är mycket viktigt. Det gäller att hitta sin nisch och inte göra samma sak som SAS.

– Målet är att om fem år ha fem-tio nya lokala flygbolag ute i Europa. Saab 2000 till exempel gör allt inom två timmar intressant för många regioner. I Sverige kan vi inte få nog med slots för någon ny linje. Vi fick in Östersundsflyg med skohorn. Tyvärr är det ont om slots i rusningstid även på Arlanda.

Det är inte lätt att bli profet i eget hemland. Kommunstyrelsens ordförande på Gotland vill införa en turistskatt?

– Det är bland det dummaste jag hört. Så jobbar man inte med ett varumärke. Turism är en oerhört viktig inkomstkälla för Gotland och jag har väldigt svårt att tro att detta skulle gå igenom.

Under Sverigeflygs paraply finns i dag Gotlandsflyg, Kullaflyg, Fly Smaland, Östersundsflyg, Kalmarflyg, Blekingeflyg och Sundsvallsflyg som samtliga flyger till Bromma. Dessutom finns en rad ”tvärlinjer”, ofta säsongstrafik. Flygplanen hyrs in från Avitrans Nordic, som ägs av Sverigeflyg och har nio Saab 340.

Avitrans hyr i sin tur in Saab 2000 och ATR-72-500, främst från Golden Air. Wings of Europe konceptet flyger för första gången som Wings of Bornholm Köpenhamn-Rönne. Avitrans Nordic leasar även flygplan åt andra aktörer än inom gruppen, till exempel norska Vildanden och Air Åland.

Jan Ohlsson
jan@travelreport.se

Sverigeflyg – en protestsuccé

Ons 2 Sep, 2009 - 14:19

– Vi hade ingen annan tanke än att utöva prispress på flyget till Gotland. Gotlandsflyg bildades 2001, delvis för att vi skulle skydda våra egna affärsintressen på ön, kommunikationerna var livsviktiga för utvecklingen men priserna för höga för att Gotlands näringsliv skulle kunna blomstra. Turismen och våra kunder blev lidande, säger Michael Juniwik, i dag chef för Sverigeflyg.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Det lokala engagemanget är hörnstenen, både för att folk ska våga flyga och investera pengar och Gotlandsflyg var ett slags kvitto på att idén fungerade, det var inte bara ännu ett lågprisbolag som Goodjet eller Fly Me. Sverigeflyg äger från 55 procent upp till 100 procent, som i Gotlandsflyg.

Sverigeflyg är som ett serviceparaply som sköter ekonomi, redovisning och IT, även om avräkningen återförts lokalt för att ge snabbare lokala beslut. Småskaligheten är viktig. Alla hjälper till och alla blir sedda och hörda. Medarbetarna trivs och känner kunderna.

– Jag insåg att det var enda chansen att få vara med och förändra människors livsvillkor och näringslivets utveckling i en region. Det är också spännande att se hur långt vi kan nå med de åtta varumärken vi har i dag.

– Ju fler som flyger, desto mer utvecklas ju regionen och det skapar prispress i resandet. Vi ser det här väldigt långsiktigt. När Sundsvallsflyg bildades uttryckte näringslivet väldigt tydligt att ett eget flygbolag var nödvändigt för att få fler att investera i andra verksamheter på orten. Affärsidén handlar ju inte egentligen om flyg. Vi kunde ha kört båt eller tåg. Men det var bara flyg som gick att konkurrensutsätta då. Nu finns ju möjligheten. Vi kommer att undersöka möjligheten av färjetrafik sommartid med Gotlandsflyg, busstrafik i Blekinge och tåg till Växjö och Sundsvall i kombination med våra flygbolag.

Att Luftfartsverket nu bara ska driva ett fåtal flygplatser, är det ett hot eller en möjlighet?

– Sundsvall och Ängelholm är uppe på den listan. Jag tror att det leder till mer uppslutning kring flygets betydelse, kanske fler och nya samarbetsformer, att vi får vara med i diskussionen. Växjö flygplats är ett exempel i dag med en styrelse som insett vad flyget betyder för regionen. Fly Smaland flyger ju också på Berlin och Ryanair har kommit dit. Kalmar är ett motexempel, där flygplatsen har en styrelse utan flygkompetens och utan långsiktiga mål, mer än att det inte får kosta något.

Kommer SAS att lägga ner fler inrikeslinjer?

– De har inga lämpliga flygplan för flera av dem. Men jag hoppas inte det. Vi vill inte vara den ende aktören. Kalmarflyg ska till exempel utveckla Kalmar, inte vara en kassako, en juste balans är vår strävan. När vi i augusti går igång med Saab 2000 på Östersund-Bromma i Östersundsflyg är vårt mål 21 procent av marknaden.
Sverigeflyg har tittat på Östersund förut, men med både Flynordic och SAS på rutten fanns inget utrymme.

På Gotland har Gotlandsflyg nu 60 procent av marknaden och i Ängelholm 50 procent, utan att egentligen ha strävatefter det. Framgången har också lett till nya linjer. Gotlandsflyg är ensamma om att mata till lågprisflyg på linjen Visby-Skavsta.

– Vi är inte klara med utvärderingen och har gett den två år, men den är inte riktigt lönsam ännu. Linjen Ängelholm-Visby flygs däremot året runt nu och är lönsam. Från Gotland har vi snart tio linjer sommartid, Oslo, Helsingfors, Hamburg och vi tittar på St Petersburg.

I maj månad var Gotlandsflygs bokningsläge inför sommaren 39 procent bättre än fjolårets. Men då har också färjetrafiken ändrat prissystem med kraftiga prishöjningar på attraktiva avgångar. Hur ser ni på att SAS återinfört Eurobonus?

– Ett hot. Vi hade inte funnits om de hade fått ha den kvar förra gången. Det är svårare att bli av med oss nu. SAS hävdar att de inte har marknadsdominans, men när de väl återfick Eurobonus har de skapat en allians med tåget. Det var först när Eurobonus förbjöds inrikes som konkurrensen verkligen började fungera.

När blir Bromma ett nav?
– Vi ska först sammanföra de egna bolagen, så man till exempel kan boka Ängelholm-Sundsvall via Bromma. Nästa steg skulle kunna vara Malmö Aviation som vi har mycket goda relationer med. Men bibehållet låga kostnader är mycket viktigt. Det gäller att hitta sin nisch och inte göra samma sak som SAS.

– Målet är att om fem år ha fem-tio nya lokala flygbolag ute i Europa. Saab 2000 till exempel gör allt inom två timmar intressant för många regioner. I Sverige kan vi inte få nog med slots för någon ny linje. Vi fick in Östersundsflyg med skohorn. Tyvärr är det ont om slots i rusningstid även på Arlanda.

Det är inte lätt att bli profet i eget hemland. Kommunstyrelsens ordförande på Gotland vill införa en turistskatt?

– Det är bland det dummaste jag hört. Så jobbar man inte med ett varumärke. Turism är en oerhört viktig inkomstkälla för Gotland och jag har väldigt svårt att tro att detta skulle gå igenom.

Under Sverigeflygs paraply finns i dag Gotlandsflyg, Kullaflyg, Fly Smaland, Östersundsflyg, Kalmarflyg, Blekingeflyg och Sundsvallsflyg som samtliga flyger till Bromma. Dessutom finns en rad ”tvärlinjer”, ofta säsongstrafik. Flygplanen hyrs in från Avitrans Nordic, som ägs av Sverigeflyg och har nio Saab 340.

Avitrans hyr i sin tur in Saab 2000 och ATR-72-500, främst från Golden Air. Wings of Europe konceptet flyger för första gången som Wings of Bornholm Köpenhamn-Rönne. Avitrans Nordic leasar även flygplan åt andra aktörer än inom gruppen, till exempel norska Vildanden och Air Åland.

 

 

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report