Nu blir statlig mark skyddad natur

Fre 10 Sep, 2010 - 11:07

Foto: Mats Montner

Regeringen har kraftigt ökat takten i skyddet av värdefull natur. Anslagen till biologisk mångfald har ökat från 6 miljarder 2003-2006 till 7,5 miljarder kronor under alliansregeringen. Kompletterande metoder såsom ökad dialog och medverkan till frivilligt skydd har utvecklats. Värdefull natur i statlig ägo skyddas.

Nu överförs 114 värdefulla skogsområden från Statens fastighetsverk till Naturvårdsverket för att långsiktigt skyddas som naturreservat. Det är områden som i tidigare inventeringar av statliga skogar har visats ha mycket höga naturvärden. Områdena omfattar sammanlagt 110 000 hektar, 42 000 hektar nedanför gränsen för fjällnära skog och 68 000 hektar ovan denna gräns. Skyddet av områdena bidrar till att uppnå miljömålen levande skogar och storslagen fjällmiljö.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

– Biologisk mångfald är en hörnsten i alliansregeringens politik och regeringen har prioriterat skydd av värdefull natur. Vi har tagit i kapp tio år eftersläpning för svensk naturvård. Det ger oss en stark grund att gå vidare i den nationella dialog för hållbart skogsbruk med skogsägare, naturvårdsorganisationer och forskare vi har initierat, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Bakgrund
Så sent som 2006 gjorde Miljömålsrådet bedömningen att målet till 2010 om 400 000 hektar långsiktigt formellt skydd av skog genom staten inte skulle kunna nås förrän 2020.

Genom att växla över från statligt uppköp av små skogsägares mark till att använda den statligt ägda skogen nås nu målet till 2010. Först skyddades Sveaskogs värdefulla naturskogar (60 000 hektar). Värdefulla områden hos Statens fastighetsverk (ovan nämnda överföring) och Fortifikationsverket bevaras. Statliga Sveaskog avsätter ersättningsmark motsvarande 80 000 hektar för att använda till långsiktigt skydd av värdefull natur hos privata markägare och bolag. Den mark som nu skyddas har tidigare inte haft långsiktigt skydd.

Delmålet om långsiktigt skydd av värdefull skog under miljömålet Levande skogar uppnås därmed. Målet innebär att 900 000 hektar produktiv skogsmark med värdefulla naturvärden ska undantas skogsbruk till år 2010. 500 000 hektar genom frivilliga avsättningar av skogsägarna, 400 000 hektar genom långsiktigt skydd genom staten, såsom naturreservat, biotopskydd och naturvårdavtal.

Källa: Miljödepartementet

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report