Foto: Mats Montner

Resandet till Sverige har ökat stadigt de senaste åren. Allt pekar på att även 2010 blir ett år med rekordresultat, för sjunde året i rad. Men VisitSweden, som på statens och svensk besöksnärings uppdrag marknadsför Sverige utomlands, ser efter ett framgångsrikt år en stor och outnyttjad potential hos drygt 100 miljoner resvana, högutbildade och internetaktiva människor.

Bland dessa kan 43 miljoner tänka sig att besöka Sverige de närmaste tre åren. Det visar VisitSwedens analys* av resepotentialen i 10 länder, där Sverige har ett grundmurat gott rykte.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

– Tillväxtpotentialen för svensk besöksnäring framöver finns hos de utländska potentiella besökarna, t ex aktiva unga par i europeiska storstäder, det visar övernattningsstatistiken för de senaste åren tydligt, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden. Kännedomen om Sverige ökar, men i ett internationellt perspektiv är konkurrensen om resenärerna stenhård. Utmaningen för svensk besöksnäring är att skapa en nyfikenhet för Sverige som resulterar i konkreta resplaner. Det ska vi göra med hjälp av effektiva och oväntade marknadsföringskampanjer, fortsätter Thomas Brühl.

De resenärer som VisitSweden vänder sig till söker mycket av det som Sverige kan erbjuda. Därför har upplevelser som hundslädesturer i Lappland, modeshopping och ”lifeseeing” i Stockholm och Göteborg och hummersafari på Västkusten en framträdande plats i VisitSwedens marknadsföring.

Många resenärer söker sig i allt större utsträckning till destinationer utanför massturismens utbud, vilket bidrar till en mer nischad efterfrågan av internationella resmål. Det kan betyda tillväxt för destinationer som Sverige.

Men det börjar bli ont om internationellt gångbara upplevelser i Sverige och svensk besöksnäring måste bli bättre på att möta internationella gästers krav på innehåll, paketering och standard. Människor blir mer världsvana, kräsna och ställer högre krav på tillgänglighet. Samtidigt blir lokala, unika och äkta upplevelser mer intressanta, vilket exempelvis märks i ett ökat intresse för närproducerad mat.

– Med fokus på långsiktig hållbarhet ska svensk besöksnäring fördubbla sin omsättning fram till år 2020. Det har slagits fast i den nationella strategi för turism som Svensk Turism presenterat tillsammans med bland andra SHR, Tillväxtverket, Swedavia och VisitSweden. Med rätt förutsättningar kan vi klara målet, fortsätter Thomas Brühl.

*Potentialanalysen har genomförts i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien och USA. Undersökningen är genomförd på ett representativt urval av den internetaktiva befolkningen mellan 25 och 64 år, i vissa länder endast i avgränsade geografiska områden. Respondenterna har svarat på frågan ”Har du planer på att åka till Sverige på semester inom de närmaste 3 åren?”

 

Nyårsextra från Youtube
Travel Report bidrar med en länk till ett filmiklipp som lite extra nyårshumor: IKEA Tyskland försökte för några år sedan hjälpa den svenska kulturen och turismen genom att låta producera ett par reklamfilmer. Den här reklamfilmen om svensk midsommar förbjöds dock omedelbart av huvudkontoret i Sverige. Men den finns på Youtube, där den förmodligen passerat ”Grevinnan och betjänten” i popularitet.

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report