Foto: Mats Montner - Travel Report

– Vi har tagit ett större helhetsgrepp om vårt miljöarbete och strävar efter att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Med ISO 14001 bedrivs miljöarbetet genomtänkt och långsiktigt, det engagerar hela personalen och omfattar hela verksamheten. Vi arbetar med kontinuerlig utbildning och information till våra medarbetare så att varje individ förstår sin roll och är delaktig i miljöarbetet. Vårt mål är att hotellverksamheten ska belasta miljön så lite som möjligt utan att göra avkall på kvalitet och service, säger Satu Andersson VD på Nordic Sea Hotel och Nordic Light Hotel.

Miljöstyrningssystemet ISO 14001 ställer krav på verksamhetens kontroll av sin miljöpåverkan, att miljöarbetet drivs med egna mål och handlingsplaner för att skapa en hållbar utveckling av verksamheten över tid.
 
– ISO 14001 och Svanen kompletterar varandra. För oss har arbetet med Svanen lagt ribban medan ISO är staven som hjälper oss att komma över ribban och hoppa ännu högre. Tack vare ISO utökas kraven på bl.a. energiförbrukning, kemikalieanvändning och sophantering.  ISO hjälper oss kontinuerligt att komma ännu högre och att bli ännu bättre, säger Sergio Duarte, miljöansvarig på Nordic Light Hotel och Nordic Sea Hotel.
 
– Ett av våra största miljöprojekt var att byta ut halogenlamporna i våra allmänna utrymmen till LED på Nordic Light Hotel, vilket minskar vår energiförbrukning med cirka 90 000 kWh varje år. Vi har också valt att behålla vårt eget tvätteri. De uteblivna transporterna skonar miljön med 50 ton koldioxid årligen, avslutar Sergio.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

SENASTE NYTT

ANNONS: