Järnvägskaos med Anders Borg

Tor 27 jan, 2011 - 9:19

Foto: Mats Montner

I valet gick alliansen ut och lovade att 57 procent av investeringarna för väg och järnväg skulle gå till järnvägen. Det beslöts också i infrastrukturplanen 2010-2021. Men siffrorna för åren 2010-2014 visar något helt annat, så som de syns i Borgs budget. 2010 var det 53 procent som gick till järnväg, i år är det 45 procent, och de följande åren blir det respektive 37, 45 och 27 procent.

Eftersom vad som investeras i väg håller sig mer oförändrat, sjunker vad som går till järnväg ännu mer drastiskt i kronor, än vad som syns av procentbeloppen. För de fem åren blir det i miljarder kronor 14.5, 11.9, 8.7, 6.2 respektive 5.0. Järnvägsinvesteringarna i år är 0.37 procent av BNP. Sedan förra året har de sjunkit 0,1 procent. Järnvägsfrämjandet anser att de behövde vara vara en procent av BNP, eller 32 miljarder kronor för att återuppbygga järnvägsnätet.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Anslaget för drift och underhåll håller sig på ungefär samma nivå över de fem åren: 5.6, 5.2, 5.2, 5.4 respektive 5.2 miljarder kronor. Av det går elströmmen på en miljard. Men det finns inget påslag för inflation och ökande trafik. Förra årets vinterkaos kostade 425 miljoner kronor extra, men det skall återbetalas kommande år. Det beslöts ett extra vinteranslag på 400 miljoner kronor för att förebygga ytterligare ett vinterkaos i år, men så sent, i september, att bara hälften kunde användas.

Efter Trafikverkets larm och begäran att få flytta över 500 miljoner till järnvägsunderhåll från vägunderhåll beslöt regeringen att förskottera dessa pengar från anslaget 2012 för järnväsunderhåll. Men det innebär att underhållsanslaget blir en halvmiljard mindre nästa år.

Håkan Westerlund, KTH, skriver att järnvägens underhållskuld är 8 miljarder kronor och att den ökar på med 1.5-2 miljarder kronor per år med dagens anslag. Riksrevisonsverket skriver att anslagen till underhållsinsatser bara höftas, eftersom det inte finns kunskap nog att göra prioriteringar.

Man hänvisar till förutvarande Banverkets rapport 2007, och menar att det årliga underhållsanslaget bör vara 8,8 miljarder. Med sju miljarder kronor i anslag förbättras punktligheten 50 procent, med 0,6 miljarder mer kan godstrafiken utökas, och med 1,2 miljarder till kan det lågtrafikerade bannätet bevaras.

Med dessa förutsättningar är det opportunism att peka ut aktörer som Trafikverk, SJ och Green Cargo. De gör så gott de kan, och är inte huvudansvariga för trafikstörningarna. Anders Borg har gått till överdrift i sin strävan att minska skatter och statsskuld. Sverige blir inte fattigare av investeringar i järnväg, utan det är en nödvändig förutsättning för att klara transporterna.

Hans Sternlycke

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report