Sverige – det nya rymdlandet

Tis 22 mar, 2011 - 15:09

Bild: Spaceport Sweden

Sveriges rymdsatsning innebär att vi i Kiruna är på väg att bygga Spaceport Sweden som ska bli både Sveriges och Europas främsta rymdhamn, eller om man så vill Europas rymdflygplats nummer ett. Kiruna har en 50-årig historia inom rymdteknik och har länge haft forskning kring rymdteknik liksom satellituppskjutningar vid Esrange. Nu gör man dock ett stort kliv framåt, för att citera Neil Armstrongs ord vid vid månlandningen med Apollo 11 år 1969. Hans ordagranna ord när han satte fötterna på månen var: That”s one small step for a man, one giant leap for mankind”.

Satsningen på Spaceport Sweden invigdes 2007 av näringsminister Maud Olofsson och innebär en vidareutveckling av Sverige som rymdnation där vi i en nära framtid kan bli ett världens ledande nationer inom detta område. Det ska primärt ske genom en utbyggnad av Kiruna Airport.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Det är allmänt känt att Sir Richard Branson och hans företag Virgin Galactic undertecknat ett intensionsavtal med Spaceport Sweden. För att turismflygningar ut ut i rymden ska kunna genomföras krävs dock en del byråkratiskt arbete med tillstånd och försäkringsfrågor. När det gäller   Spaceport America vid Las Cruses i New Mexico, där rymdturismen ska inledas, är tillstånden för rymdflygningar redan klara.

Etableringen av Spaceport Sweden ger möjligheter att dra till sig fler användare av extrema rymdtjänster då det inte endast är Virgin Galactic som är den enda aktören. Det finns åtminstone två andra aktörer i startgroparna, XCOR Aerospace i samarbete med KLM och Armadillo Aerospace.

Framtiden ligger i rymden
Det är ju känt att Sir Richard Branson och hans Virgin Galactic intresserat sig för Spaceport Sweden som en av flera möjliga platser för planerade turistrymdflygnigar. Sedan har det i norrländska media spekulerats om att rymdflygningarna från Kiruna inte skulle bli av då investerare från konsortiet ABAR i Abu Dhabi köpt 32 procent av aktierna i Virgin Glactic för 280 miljoner dollar. Planen för dem är att skapa ytterligare en Spaceport i ökenlandet. Från Kirunas synvinkel ser man det som något mycket positivt att det investeras mer privata pengar i rymdprojekten, att investerare ser business i det.

Projektchefen för Spaceport Sweden, Karin Nilsdotter ser ljust på framtiden.

– Människan har alltid fascinerats av rymden med frågor som: – Vad finns det där? Men också för att upptäcka genom att resa i den. Att utforska rymden har dock varit både dyrt och svårt samt dominerats av de stora staternas rymdprogram. Så hittills har bara runt 500 människor varit i rymden. Viljan att ta sig ut i rymden på ett billigare sätt har dock alltid funnits där. Den ”Andra rymdåldern” kommer att innebära att flera Spaceports etableras runt om i världen. Det kan dock bara ske på vissa speciella glesbefolkade platser i världen där förhållandena är de rätta och Kiruna är en av dem, säger Karin Nilsdotter som välkomnar fler satsningar på Spaceports.

Dagens planerade, så kallade suborbitla, rymdturistresor är endast av upplevelsekaraktär – upp och ner inom jordens atmosfär, där man endast får en mycket kort upplevelse av att sväva tyngdlöst. I framtiden kommer man att utnyttja de högre atmosfäriska lagren och kanske även rymden ovanför jordens atmosfär för interkontinentala (orbitala) resor som blir en sorts hypernabba superconcorderesor mellan destinationer på jorden. Men rymdturismen och rymdflygningarna slutar inte där.

– Den ”Andra rymdåldern” innebär att vi i Sverige etablerar en helt ny framtidsbransch där vi har stora möjligheter att verkligen etablera oss på världskartan som en nation som ligger långt framme och detta kommer att generera såväl ett intresse för vårt land som rymdland som att det kommer dra turistströmmar från andra länder till hela Sverige, säger Karin Nilsdotter.

En ny industri med både teknik och turism
Att skapa en ny industri där rymden och turismen inte bara ger fantastiska möjligheter för utveckling i rymden utan även på jorden ligger nu för våra fötter. Kommersiell exploatering av rymden kommer att skapa kreativa möjligheter inom en rad områden. Förutom teknik och teknisk forskning och den nytta det leder till även på jorden så kommer man att utveckla ny kreativitet vad gäller upplevelser, underhållning, konst, musik, film, design, mode och mat. Det kan också bli frågan om att etablera nya rymdstationer eller hotell för de nya rymdresenärerna.

I framtiden kommer detta återigen sätta fokus på Sverige som ett teknikland i framkant, vilket bara inte bara leder till att generera stort internationellt intresse och ökad turism. Det leder till ökade möligheter för svenskt och internationellt näringsliv med fler arbetstillfällen inom en rad branscher, förutom rese- och turismbranschen. Följden blir ekonomisk tillväxt på flera plan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

På det lokala planet finns det dock några brister som snarast måste åtgärdas förutom tillstånd och försäkringar. Det främsta är bristen på acceptabla hotell i Kirunaområdet. Icehotel är med som sponsor av projektet men alla rymdresenärer är kanske inte så sugna på att alltför länge bo i ett hotell med minusgrader. Kirunas nuvarande topphotell Scandic Ferrum skulle ha behövt en helrenovering för mer än tio år sedan, så något mer modernt hotell krävs nog för att verkligen etablera Spaceport Sweden.

Turné i Europa
Under våren 2011 planerar projektledningen för  projektet ”Etalblera Kommersiell Rymdfart – Spaceport Sweden” tillsammans med Tillväxtverket att genomföra besök i Europa för att marknadsföra, förankra och initiera samverkansmöjligheter med andra aktörer i Europa och Spaceport Sweden.

I final i EU-tävling
I hård internationell konkurrens har projektet ”Etablera Kommersiell Rymdfart – Spaceport Sweden” har gått till final i EU:s tävling kallad Regiostars. Tävlingen premierar innovativa klusterinitiativ. Tävlingen avgörs i Bryssel den 23 juni.

Mats Montner
mats@travelreport.se

SENASTE NYTT

ANNONS: