Full cirkus kring etniskt flyg

Tor 26 maj, 2011 - 15:29

Foto: Jan Ohlsson

Det var vad som hände när Viking Airlines pressade MCA Airlines ur marknaden 2009. Sedan gick Viking Airlines själva i konkurs och ersattes med grekiska Viking Hellas, som flyger på nåder till Kurdistan, eftersom man inte har något svenskt AOC, vilket man borde ha, enligt luftfartsavtalet med Irak. Men Irak har godkänt arrangemanget mot någon form av eftergift. Men nu är röran värre än någonsin.

För trafikledaren, på bilden i tornet på Erbils gamla flygplats, har det varit en ständig variation i på vilka vingar de många flygen från Sverige kommer. Observera det ”fria Kurdistans flagga till höger och ett av få existerande Iraqi Airways plan i bakgrunden. Det planet lämnar inte hemlandet, då blir det beslagtaget av Kuwaits advokater.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Tidigare ägarna till Viking Airlines, kända för sin f d storkonkurs i Storbritannien med XL-Airways, har gått vidare och köpt 70 procent av svenska Tor-Air i Göteborg, samt större delen av mångåriga resebyrån Aer Olympic. Tor-Air flög tidigare åt Iraqi Airways, men inte nu längre. Hur det slutar och vad syftet är vet ingen. Tor-Air har nu utökats till tre flygplan och deltar igen i Kurdistantrafiken, under sina nya ägare, formellt Black Pearl Invest i Hong Kong- bara namnet.

Viking Hellas är möjligen på väg att dra sig ur trafiken på Kurdistan. Bolaget är grekiskt, med ett svenskt förflutet i Viking Airlines. Därtill kommer Air Sweden, som startade 2009 och har tre ägda flygplan och ett leasat. Man flyger emellertid bara med det leasade, nu wetleasat till Travel Service i Tjeckien.

Deras tidigare flygningar till Kurdistan har även de upphört p g a olönsamhet, för låga priser och för att två av de tre ägda flygplanen stått overksamma och klistrade vid marken p g a obetalda avgifter. Det gäller två MD-80 som alltså ej är luftvärdiga, utan omfattande kostnader. De står still p g a obetalda underhållsräkningar och parkeringsavgifter på Arlanda.

Bolagets ägda A-320 har återvänt från en C-check, ett fyra dagarsjobb som tog fyra månader i Istanbul, p g a att Air Sweden inte kunde betala räkningarna. I det läget beslutade Transportstyrelsen i påskas dra in bolagets Operativa Licens p g a bolagets vacklande finansiella ställning och svårighet att betala räkningar. Beslutet har överklagats och på en skör tråd har Air Sweden lyckats få hem sin A-320. Men flygbolagets framtid osäker. Transportstyrelsens kritik är mycket hård. Bl a säger Transportstyrelsen att:

”• Vid extra bolagsstämma den 4 april fattades beslut om kapitaltillskott på 10 mkr. Bolaget har inte vederlagt att hela kapitaltillskottet är fullgjort.
• Kostnadsutvecklingen hos bolaget avviker kraftigt från inlämnad budget med ca 7 mkr t.o.m. 2011-02-28. Någon uppgift om bolagets ekonomiska resultat per 2011-03-31 har inte inkommit till myndigheten
• Bolaget har betydande kundförluster uppgående till 9 mkr”

Air Sweden har hela tiden haft en för stor kostym och svårigheter att säkra långsiktiga trafikuppgifter. Nu står dessutom Transportstyrelsens trovärdighet på spel och deras argument för att dra in tillstånden är nog så talande. Kan inte Air Sweden tjäna pengar i sommar är det sannolikt kört.

Avhoppare från Air Sweden har gått vidare i augusti 2010 och startat SMA, Swedish Moose Aviation, som har flygande personal, men  inte har några flygplan. Nu är bolaget i rekonstruktion, innan man ens kommit i luften, efter en konkursanmälan från personalen som inte fått ut sina löner sedan starten. Tillstånden är i akut fara.

Ett av problemen är ständig kamp mellan mindre etniska resebyråer och rivaliserande intressen, som lett till hård konkurrens, fula tricks och dumpade priser, i vars spår följt konkurser och missnöjda kunder och företagare och fordringsägare som blivit osams. Det är en spegel av charterns barndom.

Jan Ohlsson
jan@travelreport.se

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report