Foto: Mats Montner

(Travel Report) Sveriges besöksnäring har haft en tillväxt de senaste sex åren. Men turistsommaren 2011 visade på ett trendbrott. Resultatet blev 1,3 procent färre övernattningar av turister från utlandet jämfört med förra året. Vad är orsaken bakom siffrorna? Hur ser tron på framtiden ut? Travel Report har pratat med företrädare inom branschen för att göra bilden tydligare.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Vi har samlats på Nordic Light Hotel i Stockholm inför lanseringen av ett nytt branschövergripande index för besöksnäringen. ”Turismtermometern” är en värdemätare över den närmaste framtiden och kommer att tas fram tre gånger per år på uppdrag av Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Svensk Handel och Transportgruppen.

– Det är en nollgradig temperatur som presenteras denna första gång, säger Eva Östling Ollén, vd på Sveriges Hotell och Restaurangföretagare.

Här får man en tydlig antydan om branschens framtidstro. Handeln är den näring som drar ner resultatet och hittas vid minus 13. Besöksmål och sevärdheter, restauranger och persontransporter ligger jämsides i topp runt elva-tolv plusgrader. Camping och hotell har lite mer avvaktande siffror runt fyra grader men är trots allt på plussidan. Än har inte lågkonjunkturen drabbat framtidstron inom hela besöksbranschen, konstaterar Eva Östling Ollén.

Positiva besked med andra ord. Men sommaren 2011 visar ett sjunkande antal övernattningar av turister från utlandet jämfört med förra året, 1,3 procent enligt Tillväxtverkets statistik. Så vad har vi att vänta egentligen? Thomas Brühl är vd på VisitSweden och ser på sommarens nedgång med tillförsikt.

– Än är det för tidigt att säga hur årets omsättning kommer se ut. Ser vi på hela året så är det fortfarande rekordnivåer i likhet med 2010.

Han tror att orsakerna bakom nedgången är den regniga sommaren i Centraleuropa och den ekonomiska krisen bland de sydeuropeiska länderna. Under 2010 omsattes drygt 250 miljarder kronor inom besöksnäringen. En fördubbling av omsättningen ska ske till år 2020 enligt den gemensamma nationella strategin som besöksnäringen tagit fram. 20 nya exportmogna destinationer ska bland annat tas fram av flera aktörer, ett av dessa är Svensk destinationsutveckling AB som ägs av Svensk Turism, Swedavia och VisitSweden.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer att vi har goda chanser att nå fram till visionen 2020, säger Thomas Brühl. Men det krävs hårt arbete och en mobilisering från både staten och näringslivet.

Tre delar måste fungera för att nå ända fram menar han. Marknadsföringen är en del som måste intensifieras ‒ vi måste fortsätta att bygga kännedom om destinationerna och varumärket Sverige. VisitSweden vill lyfta fram det moderna och framåtsträvande Sverige. Samordningen inom besöksnäringen måste dessutom bli bättre, både internationellt, regionalt och lokalt; privat och offentligt. Det måste vara långsiktiga gemensamma satsningar. Därutöver behöver upplevelser och destinationer paketeras så att de blir tillgängliga och synliga.

– Tidigare var vi taktiska när det gällde marknadsföringen av Sverige utomlands, men nu har vi ett långsiktigt strategiskt tillvägagångssätt. Arbetet med de exportmogna destinationerna är ett sådant exempel. Med bra saker på hyllan får vi ett bättre genomslag i våra kampanjer, säger han.

När vi ställer samma fråga om en nedgång är att vänta till Jan Lundin, vd på Rese- och Turistnäringen i Sverige får vi ett annat svar.

– I dag håller vi inte en tillväxttakt på cirka sju procent, det är ett måste för att vi ska nå målen i tid 2020. Sommarens minskning är ett avbräck. I ekonomiska orostider skjuter man upp resandet. Vi måste skapa starka destinationer och varumärken för att attrahera de resenärer som finns. Totalt sett ser vi ett ökat resande men när våra närmarknader sviktar känner vi av det.

Största tappet ligger bland de internationella gästerna. Det är ett problem eftersom att det är just de turister vi måste få hit för att klara målet till 2020. En brytpunkt är 2015 ‒ då måste konsumtionen av internationella besökare vara lika stor som vår svenska inom besöksnäringen. Paketering och tillgänglighet är nyckelord.

– För att nå målen måste tillgängligheten över hela landet öka. 90 procent av alla utländska besökare stannar i våra storstäder. Den som landar på Arlanda måste veta att vår kollektivtrafik fungerar. Internet gör att landsbygdsdestinationer kan konkurrera globalt men finns det inga helhetslösningar så når inte målgruppen dit.

Han nämner platser som skidorterna Sälen och Trysil och om det skulle finnas en fungerande flygplats mellan skidorterna. Då skulle en helt ny marknad öppna sig för området med knappa två timmars flygtid till stora delar av Europa. Ett direktflyg från Europa skulle öppna upp för nya internationella besökare. För det är trots allt via flyget som de flesta långväga resenärerna kommer till Sverige.

– Våra grannländer är viktigast volymmässigt. Här är järnvägar och bilvägar betydelsefulla. Men flygtrafiken behöver med säkerhet förstärkas, eftersom våra utländska turister beräknas öka med 80 procent till 2020, säger Jan Lundin.

På Nordic Light Hotel har presentationen av Turismbarometern precis avslutats. De säger att kyligare tider väntar men tittar man närmare på siffrorna bakom resultatet så visar de att fler företag inom besöksnäringen trots allt ökat sin omsättning. Under maj till augusti 2011 har 55 procent fått en ökad omsättning jämfört med förra året. En minskad omsättning uppger 24 procent av de tillfrågade.

– Majoriteten tror att personalstyrkan kommer förbli oförändrad. Med hjälp av Turismtermometern får vi en konjunkturmätare och med den kan vi nu skicka ut en signal om att vi tar ett gemensamt grepp om den svenska besöksnäringen. Vi måste samarbeta för att lyckas nå vårt mål 2020, säger Eva Östling Ollén.

Text: Anna Henriksson

FAKTA

Turismtermometern
1 000 företag inom besöknäringen ingår i den första undersökningen. Målet är att den ska omfatta 1 500 företag. Indexet beräknas som ett genomsnittligt nettotal för fyra frågor, baserat på företagens förväntningar på omsättning och sysselsättning den följande fyra månadersperioden. Tre gånger per år kommer den att presenteras. Handelns utredningsinstitut, HUI Research har på uppdrag av Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Svensk Handel och Transportgruppen tagit fram underlaget.

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report