Foto: Mats Montner

En ny undersökning som Swedavia tagit fram visar att flygplatserna är viktiga för Sveriges utveckling. 78 procent har en positiv inställning till flygplatserna och 85 procent anser dessutom att flygplatsen är en viktig regional och internationell mötesplats. 69 procent anser att den bidrar till en ökad integration mellan människor och kulturer.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Samtidigt visar undersökningen att det finns en stor efterfrågan på mer information om hur flygplatsen arbetar med miljö- och klimatfrågor. Idag anger endast 21 procent att flygplatserna är bra på att informera om det miljöarbete som bedrivs.

–  Det är glädjande att så många betonar flygplatsernas betydelse för såväl invånare som näringsliv. Samtidigt måste vi vara ännu tydligare med hur vi arbetar för att minimera vår egen miljöpåverkan, säger Lena Wennberg, hållbarhetschef på Swedavia i ett pressmeddelande.

Swedavia har nyligen bestämt att målet om nollutsläpp av koldioxid från egen verksamhet vid 2020 ska fullföljas fullt ut. Bland de tillfrågade anses arbetet med minskade koldioxidutsläpp vara av störst betydelse, 64 procent, följt av bulleråtgärder, 35 procent.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan 24 oktober – 20 november 2011 i form av telefonintervjuer med
4 406 personer över hela landet. Av de tillfrågade har hälften rest minst en gång från någon av Swedavias flygplatser och resterande har inte rest under de senaste 12 månaderna.

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report