Gröna hotell

Tor 16 feb, 2012 - 12:16

Tydliga miljömål är ett måste inom hotellbranschen. Men hur förstår gästerna att man menar allvar med sitt miljöarbete? Travel Report har tittat närmare på skillnaden mellan Svanenmärkningen och miljöledningssystemet ISO 14 001.

– Alla hotell har samma miljökrav. En gäst kan lätt förstå att det ligger mycket arbete bakom symbolen Svanen, säger Susanne Hellman, hotellansvarig på Svanen, den officiella och gemensamma miljömärkningen i Norden.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Drygt 430 hotell bär i dag miljömärket Svanen. Miljöledningssystemet ISO 14 001 är ett annat starkt verktyg som ska hjälpa företagen att arbeta mer aktivt mot miljömål i sin verksamhet. Den största skillnaden gentemot Svanen är att företaget självt ställer upp sina mål, något som kan leda till att nivån på arbetet skiljer sig åt mellan olika företag, menar Susanne Hellman.

– Regelbundet höjer vi och reviderar kraven för våra Svanenmärkta hotell. Vi är en oberoende part som ställer krav, och vi bedriver vår verksamhet helt utan vinstsyfte.

Svanenmärkningen är välkänd hos konsumenter och inköpare ‒ i tjugo år har den nordiska miljömärkningsorganisationen funnits nu. Företag granskas utifrån gränsvärden inom energi- och vattenförbrukning, kemiska produkter och avfallshantering. För att ett hotell ska bli godkänt måste till exempel energiförbrukningen och minst ett till gränsvärde uppfyllas.

– Ofta är det hotellets energiförbrukning som är svårast att uppfylla. Smarta värmesystem med hjälp av ny teknik underlättar. Inköpsrutiner behöver ofta ses över, det är ingen självklarhet att köpa miljömärkta produkter även om man kan tro det, säger Susanne Hellman.

Hotellkedjan Scandic fick förra året Nordiska rådets natur- och miljöpris. Priset tilldelas ett företag som gjort resandet mindre skadligt för miljön. Av kedjans 147 hotell i Norden är idag 122 Svanenmärkta. Två hotell bär EU:s miljömärkning Eco-label. Miljöarbetet har funnits med i organisationen sedan 1993, då hotellkedjan samlade alla sina medarbetare för att torgföra sina idéer. Bland annat initierades flera numera välkända åtgärder som att eliminera engångsförpackningar samt spara energi genom att inte tvätta alla handdukar varje dag.

– Vi sparar tre ton tvättmedel per år genom att inte tvätta handdukarna varje dag. Olika sätt att spara energi har stor betydelse för den totala förbrukningen, säger Inger Mattsson, hållbarhetsansvarig på Scandic Hotels i Sverige.

Individuell reglering av temperaturen på rummen liksom papperskorgar med sorteringsfack exemplifierar hur gästen kan vara med och underlätta arbetet. Överkast som inte täcker hela sängen betyder att det går åt mindre energi vid tvättning. De är dessutom bekvämare att hantera för städpersonalen.

Svanenmärkningen valdes av Scandic eftersom man ställer tuffa krav. I dag är miljöarbetet inlemmat i de anställdas dagliga rutiner. Dammsugaren ska stängas av så fort som möjligt, och när taxi beställs, ska det vara miljötaxi. Scandic samarbetar med sina leverantörer i syfte att minska miljöbelastningen.

– Leverantörernas uppgift är att se till att vi köper de produkter som är mest effektiva ur miljöhänsyn ‒ vi vill ha kvalitet, inte kvantitet. Goda arbetsrutiner ska göra det enkelt att göra rätt, säger Inger Mattsson.

Hotell med både en Svanenmärkning och ett miljöledningscertifikat enligt standarden ISO 14 001 är få i Sverige. Skepparholmen – konferens, krog och spa strax utanför Stockholm ‒ är ett av dem.

– Svanens gränsvärden är vår bas. Där fångas miljöaspekterna in för vår bransch på ett bra sätt, säger Gunilla Strömberg Pettersson, administrativ chef med ansvar för miljöarbetet på Skepparholmen.

‒ Men vi slutar inte med vårt miljöarbete där. Det är bara början. ISO 14 001-certifieringen är det som ger oss stöd i att organisera vår verksamhetsledning. Vi har utgått från Svanens kriterier i miljöutredningen och lagt till sådant som gäller för oss, till exempel att vi har egen mark, strandlinje mot både sjö och hav och ett spa. Rutiner adderas där vi själva kan staka ut en högre ambitionsnivå.

Både Svanen och ISO behövs, menar hon, för att täcka hotellets miljöarbete. Det ena kompletterar det andra. För att få behålla Svanen och ISO 14 001-certifieringen externgranskas hotellen varje år.

– ”Vårt gröna arbetssätt” finns samlat i en manual som ger oss stöd att hela tiden tänka framåt. Vår beredskap är hög. Vi har besluten i vår egen hand, vilket motiverar oss att nå ännu längre.

Inom ISO 14 001 ska ledningen ställa sig frågor som: hur påverkar vi miljön mest?  Vilka åtgärder kan vi vidta? Totalt är det 55 krav som ska uppfyllas. En oberoende granskare går sedan igenom arbetet. Har verksamheten identifierat och initierat miljöåtgärderna på ett korrekt sätt, tilldelas man certifieringen.

– Det är en metod där man hela tiden strävar efter att överträffa sig själv, säger Karin Bagge, projektledare på Swedish Standard Institute (SIS), som utvecklar ISO-standarden i Sverige.

‒ Vi ser att det är värdefullt att användaren själv tänker igenom och lär sig vilken miljöpåverkan man har i sin verksamhet och hur denna insikt kan tillämpas, istället för att servera en färdig instruktionsbok.

Hotellen får därmed miljömålen skräddarsydda efter respektive verksamhet. Hon medger att ambitionerna kan skilja sig åt men poängterar att hotellgästerna ganska snabbt märker om ett hotell menar allvar i sitt miljöarbete eller inte.

Rånäs Slotts hotell och konferensverksamhet ligger vid sjön Skedviken i närheten av Uppsala. Där trappades miljöpolicyn upp när man gick med i branschorganisationen Svenska Möten för snart tio år sedan. Svanenmärkt blev Rånäs 2009. Maria Karlsson är miljöansvarig. Hon berättar att arbetet är en ständigt pågående process. Bland annat bytte man nyligen tvätteri.

– När ett tvätteri i närheten blev Svanenmärkt började vi anlita det. Det var ett beslut som även innebar minskade utsläpp av transporter för oss. Miljötänket ingår i vår arbetsmetod. Det faller sig naturligt att hela tiden sträva mot miljömålen. Leverantörerna vet i dag vad vi vill ha, så det är enkelt att välja rätt produkter.

Miljösatsningen inkluderar även konceptet +Klimatpositiv.  Rånäs serverar nu klimatvänliga luncher och närodlade råvaror anpassade efter säsong. Jordgubbar serveras till exempel inte mitt i vintern. Ekologiska viner finns också på menyn.

– Vi har i dag en helt ekologisk frukost. Alla råvaror och livsmedel som går att köpa in ekologiskt väljer vi. Det gäller att ligga före.

Fakta
Svanen
Svanen är en nordisk miljömärkning i funktion sedan drygt 20 år, enligt beslut av Nordiska ministerrådet. 63 produktkategorier omfattas, allt från tvättmedel och möbler till hotell. Energi- och vattenförbrukning, kemikalier och avfall är andra områden som granskas. Svanen reviderar kontinuerligt sina krav och höjer nivåerna regelbundet. Arbetet sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regering och riksdag.

ISO 14 001
ISO 14 001 är ett miljöledningssystem som ska hjälpa företagen att nå sina miljömål. Identifiering, planering och åtgärder utförs av själva verksamheten. Kontinuerliga förbättringar ingår i arbetet. Utifrån erhållet certifikat går det inte att förutbestämma nivån på detta arbete. Innehavaren granskas därför varje år. Uppfylls inte kraven går certifikatet förlorat.

TEXT: ANNA HENRIKSON

GRÖNA HOTELL 

Tydliga miljömål är ett måste inom hotellbranschen. Men hur förstår gästerna att man menar allvar med sitt miljöarbete? Travel Report har tittat närmare på skillnaden mellan Svanenmärkningen och miljöledningssystemet ISO 14 001.

TEXT: ANNA HENRIKSON

– Alla hotell har samma miljökrav. En gäst kan lätt förstå att det ligger mycket arbete bakom symbolen Svanen, säger Susanne Hellman, hotellansvarig på Svanen, den officiella och gemensamma miljömärkningen i Norden.

Drygt 430 hotell bär i dag miljömärket Svanen. Miljöledningssystemet ISO 14 001 är ett annat starkt verktyg som ska hjälpa företagen att arbeta mer aktivt mot miljömål i sin verksamhet. Den största skillnaden gentemot Svanen är att företaget självt ställer upp sina mål, något som kan leda till att nivån på arbetet skiljer sig åt mellan olika företag, menar Susanne Hellman.

– Regelbundet höjer vi och reviderar kraven för våra Svanenmärkta hotell. Vi är en oberoende part som ställer krav, och vi bedriver vår verksamhet helt utan vinstsyfte.

Svanenmärkningen är välkänd hos konsumenter och inköpare ‒ i tjugo år har den nordiska miljömärkningsorganisationen funnits nu. Företag granskas utifrån gränsvärden inom energi- och vattenförbrukning, kemiska produkter och avfallshantering. För att ett hotell ska bli godkänt måste till exempel energiförbrukningen och minst ett till gränsvärde uppfyllas.

– Ofta är det hotellets energiförbrukning som är svårast att uppfylla. Smarta värmesystem med hjälp av ny teknik underlättar. Inköpsrutiner behöver ofta ses över, det är ingen självklarhet att köpa miljömärkta produkter även om man kan tro det, säger Susanne Hellman.

Hotellkedjan Scandic fick förra året Nordiska rådets natur- och miljöpris. Priset tilldelas ett företag som gjort resandet mindre skadligt för miljön. Av kedjans 147 hotell i Norden är idag 122 Svanenmärkta. Två hotell bär EU:s miljömärkning Eco-label. Miljöarbetet har funnits med i organisationen sedan 1993, då hotellkedjan samlade alla sina medarbetare för att torgföra sina idéer. Bland annat initierades flera numera välkända åtgärder som att eliminera engångsförpackningar samt spara energi genom att inte tvätta alla handdukar varje dag.

– Vi sparar tre ton tvättmedel per år genom att inte tvätta handdukarna varje dag. Olika sätt att spara energi har stor betydelse för den totala förbrukningen, säger Inger Mattsson, hållbarhetsansvarig på Scandic Hotels i Sverige.

Individuell reglering av temperaturen på rummen liksom papperskorgar med sorteringsfack exemplifierar hur gästen kan vara med och underlätta arbetet. Överkast som inte täcker hela sängen betyder att det går åt mindre energi vid tvättning. De är dessutom bekvämare att hantera för städpersonalen.

Svanenmärkningen valdes av Scandic eftersom man ställer tuffa krav. I dag är miljöarbetet inlemmat i de anställdas dagliga rutiner. Dammsugaren ska stängas av så fort som möjligt, och när taxi beställs, ska det vara miljötaxi. Scandic samarbetar med sina leverantörer i syfte att minska miljöbelastningen.

– Leverantörernas uppgift är att se till att vi köper de produkter som är mest effektiva ur miljöhänsyn ‒ vi vill ha kvalitet, inte kvantitet. Goda arbetsrutiner ska göra det enkelt att göra rätt, säger Inger Mattsson.

Hotell med både en Svanenmärkning och ett miljöledningscertifikat enligt standarden ISO 14 001 är få i Sverige. Skepparholmen – konferens, krog och spa strax utanför Stockholm ‒ är ett av dem.

– Svanens gränsvärden är vår bas. Där fångas miljöaspekterna in för vår bransch på ett bra sätt, säger Gunilla Strömberg Pettersson, administrativ chef med ansvar för miljöarbetet på Skepparholmen.

‒ Men vi slutar inte med vårt miljöarbete där. Det är bara början. ISO 14 001-certifieringen är det som ger oss stöd i att organisera vår verksamhetsledning. Vi har utgått från Svanens kriterier i miljöutredningen och lagt till sådant som gäller för oss, till exempel att vi har egen mark, strandlinje mot både sjö och hav och ett spa. Rutiner adderas där vi själva kan staka ut en högre ambitionsnivå.

Både Svanen och ISO behövs, menar hon, för att täcka hotellets miljöarbete. Det ena kompletterar det andra. För att få behålla Svanen och ISO 14 001-certifieringen externgranskas hotellen varje år.

– ”Vårt gröna arbetssätt” finns samlat i en manual som ger oss stöd att hela tiden tänka framåt. Vår beredskap är hög. Vi har besluten i vår egen hand, vilket motiverar oss att nå ännu längre.

Inom ISO 14 001 ska ledningen ställa sig frågor som: hur påverkar vi miljön mest?  Vilka åtgärder kan vi vidta? Totalt är det 55 krav som ska uppfyllas. En oberoende granskare går sedan igenom arbetet. Har verksamheten identifierat och initierat miljöåtgärderna på ett korrekt sätt, tilldelas man certifieringen.

– Det är en metod där man hela tiden strävar efter att överträffa sig själv, säger Karin Bagge, projektledare på Swedish Standard Institute (SIS), som utvecklar ISO-standarden i Sverige.

‒ Vi ser att det är värdefullt att användaren själv tänker igenom och lär sig vilken miljöpåverkan man har i sin verksamhet och hur denna insikt kan tillämpas, istället för att servera en färdig instruktionsbok.

Hotellen får därmed miljömålen skräddarsydda efter respektive verksamhet. Hon medger att ambitionerna kan skilja sig åt men poängterar att hotellgästerna ganska snabbt märker om ett hotell menar allvar i sitt miljöarbete eller inte.

Rånäs Slotts hotell och konferensverksamhet ligger vid sjön Skedviken i närheten av Uppsala. Där trappades miljöpolicyn upp när man gick med i branschorganisationen Svenska Möten för snart tio år sedan. Svanenmärkt blev Rånäs 2009. Maria Karlsson är miljöansvarig. Hon berättar att arbetet är en ständigt pågående process. Bland annat bytte man nyligen tvätteri.

– När ett tvätteri i närheten blev Svanenmärkt började vi anlita det. Det var ett beslut som även innebar minskade utsläpp av transporter för oss. Miljötänket ingår i vår arbetsmetod. Det faller sig naturligt att hela tiden sträva mot miljömålen. Leverantörerna vet i dag vad vi vill ha, så det är enkelt att välja rätt produkter.

Miljösatsningen inkluderar även konceptet +Klimatpositiv.  Rånäs serverar nu klimatvänliga luncher och närodlade råvaror anpassade efter säsong. Jordgubbar serveras till exempel inte mitt i vintern. Ekologiska viner finns också på menyn.

– Vi har i dag en helt ekologisk frukost. Alla råvaror och livsmedel som går att köpa in ekologiskt väljer vi. Det gäller att ligga före.

//Fakta
Miljömärkning
Svanen är en nordisk miljömärkning i funktion sedan drygt 20 år, enligt beslut av Nordiska ministerrådet. 63 produktkategorier omfattas, allt från tvättmedel och möbler till hotell. Energi- och vattenförbrukning, kemikalier och avfall är andra områden som granskas. Svanen reviderar kontinuerligt sina krav och höjer nivåerna regelbundet. Arbetet sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regering och riksdag.

//Fakta
Miljöledningssystem
ISO 14 001 är ett miljöledningssystem som ska hjälpa företagen att nå sina miljömål. Identifiering, planering och åtgärder utförs av själva verksamheten. Kontinuerliga förbättringar ingår i arbetet. Utifrån erhållet certifikat går det inte att förutbestämma nivån på detta arbete. Innehavaren granskas därför varje år. Uppfylls inte kraven går certifikatet förlorat.

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report