Ren skärgård viktig för turismen

Fre 20 apr, 2012 - 9:45

Foto: Mats Montner

Imorgon genomförs Kusträddardagen. En manifestation och ett upprop till Bohusläns innevånare och besökare att städa stränderna.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Det är ett bra arrangemang för att engagera människor i denna för Bohuslän så viktiga fråga men vi måste samtidigt samverka på alla nivåer för at hitta de långsiktiga lösningarna.

Hur länge ska vi behöva städa åt andra?
Längs Bohusläns kuster flyter det årligen iland tonvis med skräp från Nordsjöregionen. Allt verkar landa på Västkusten och främst på stränder i norra Bohuslän där bl.a. den Jutiska strömmen passerar med allt den fångat upp från andra länder runt Nordsjön, oljeriggar och passerande handelsfartyg. Detta är ett nationellt och ett internationellt problem som tyvärr drabbar kustkommuner, besöksnäring och lokalbefolkning.

Det osynliga skräpet är farligast
Det flyter iland mycket olika saker. Allt blir inte drivvedskonst utan mestadels är det farliga saker som kan skada både människor och djur ute i skärgården. Det mest farliga är dock det vi inte ser med blotta ögat – den så kallade mikroplasten. När plastpåsar och andra mjukplastprodukter sakta vittrar sönder och försvinner ut i havet igen blir det ett hot mot den marina havsmiljön och bör likställas med försurning och oljepåslag som idag är prioriterade åtgärdsområden för bl.a. nya Havs och Vattenmyndigheten.

Kustens attraktionskraft måste säkerställas
Västsvenska Turistrådet har tillsammans med kommuner och näringsliv i Bohuslän antagit utmaningen i den nationella strategin för besöksnäringen i Sverige och bidra till att fördubbla svensk turism och skapa nya exportmogna destinationer. Bohuslän anses av många ha stora förutsättningar för detta. Destinationens starkaste dragare är den vackra skärgården och denna arena kräver omsorg och skötsel – året om – om Bohuslän ska kunna bidra till de nationella målen.

”– Rena och attraktiva stränder är en förutsättning för besöksnäringen och viktig för våra populära kustkommuner. Den ständiga påfyllnaden av ilandflutet skräp gör att arbetet med strandstädning är mycket resurskrävande både personellt och ekonomiskt. Långsiktiga och hållbara åtgärder måste vidtas som både löser städning av stränderna och framförallt minskar nedskräpningen av havet”, säger Clas-Åke Sörkvist, kommunalråd i Tanums kommun och ledamot i Västsvenska Turistrådets styrelse, som menar att detta ansvar inte enbart kan belasta kustkommunerna.

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report