Foto: Mats Montner

Enligt finanspolitiska rådet är sänkt restaurangmoms en ineffektiv åtgärd för att öka sysselsättningen. Men statistiken över restaurangförsäljningen och arbetsförmedlingens platsannonser säger något annat, skriver Visita i en kommentar till finanspolitiska rådets rapport.

– ”Vi ser  redan nu en tydlig momseffekt på både priser och antalet nya jobb i branschen. Momssänkningen har inneburit att restaurangbranschen vågar satsa och med tiden kommer momssänkningens effekter att bli ännu tydligare”, säger Eva Östling Ollén, vd på Visita.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Enligt finanspolitiska rådet är det vetenskapliga stödet för en sänkt restaurangmoms svagt. Men de kortsiktiga mätningar av momssänkningens effekter som Visita gjort pekar på motsatsen

Visita har tittat på hur konsumentprisindex för restaurangmarknaden utvecklats under årets första kvartal och jämfört det med hur prisutvecklingen brukar se ut. Av denna jämförelse kan man konstatera att det skett en tydlig skiftning nedåt av prisnivåerna inom restaurangbranschen. Efter ett kvartal är prisnivån 2,3 procent lägre än vad den hade varit om momsen inte sänkts, vilket motsvarar cirka 40 procent av ett fullt genomslag på priserna.

Visita har även granskat Arbetsförmedlingens statistik över antalet lediga jobb. Under årets första kvartal ökade antalet platsannonser inom restaurangbranschen med 20,8 procent jämfört med samma kvartal 2011. För övriga arbetsmarknaden var ökningen endast 0,7 procent.

– ”Alla siffror pekar åt rätt håll. Men man måste komma ihåg att det här är en långsiktig reform och det är först om några år som vi med säkerhet kan avgöra momssänkningens effekter”, säger Eva Östling Ollén.

SENASTE NYTT

ANNONS: