Foto: Mats Montner

Liseberg har valt att spårbarhetscertifiera sin nya fish and chips restaurang, Skeppsmagasinet, enligt MSC:s standard (Marine Stewardship Council). Därmed blir Liseberg den första nöjesparken i världen där man både kan ha roligt och med gott samvete äta fisk.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

– ”Nu blir det rena nöjet att servera fisk på Skeppsmagasinet! Vi fiskälskare kan äntligen känna oss säkra på att fisken är fångad på ett hållbart sätt, den går faktiskt att spåra ända från båten till tallriken”, säger Jonas Mårtensson som är köksmästare på Skeppsmagasinet.

Hittills har restaurangkedjan McDonalds samt två kommuner valt att MSC-certifiera sina restauranger respektive skolkök. Skeppsmagasinet blir den första oberoende restaurangen i Sverige att bli MSC-certifierad tillsammans med Lisebergs Café Taube, som också har lyckats bli certifierad.

– ”Liseberg har länge legat i framkant med sitt miljöarbete och genom att erbjuda MSC-märkt fisk tar Liseberg ansvar för den marina miljön. Vi hoppas att restauranger runt om i landet låter sig inspireras av Skeppsmagasinets initiativ”, säger Susanna Blomqvist, marknadschef på MSC i östersjöområdet.

Liseberg har en engagerad personal och ledning som arbetar för att minska parkens miljöpåverkan.

– ”Vi är väldigt stolta över att Skeppsmagasinet är en MSC-certifierad restaurang redan från start”, säger Thomas Sjöstrand, VD för Lisebergs restauranger. ”Fler och fler av våra gäster vill i allt högre grad kunna välja miljömärkta alternativ och MSC är ett enkelt sätt att påvisa att vi gör ansvarsfulla inköp av fisk.”

– ”Dessutom når MSC:s budskap ut till otroligt många, då Liseberg varje år besöks av 3 miljoner människor. En fantastisk kommunikationskanal”, säger MSC:s informationschef Linda Sörnäs.

Om MSC-certifiering

  • Certifieringen utförs av ett oberoende certifieringsföretag som kontrollerar att den MSC-märkta fisken kommer från ett MSC-certifierat fiske.
  • Restaurangen genomgår en årlig revision där man kontrollerar att den bedrivs enligt MSC:s regler för spårbarhet.
  • Certifierade restauranger får servera både certifierad och icke certifierad fisk. Men, MSC-märkningen får bara användas på den certifierade fisken, som måste förvaras och tillagas separat så att den inte förväxlas med icke-certifierad fisk.
  • Personalen utbildas så de kan berätta om MSC:s miljömärkning för matgästerna.

SENASTE NYTT

ANNONS: