Medling har pågått mellan parterna inom hotell- och restaurangbranschen. Efter intensiv intern diskussion accepterade arbetsgivarsidan Visita medlarnas slutbud. HRF har dock förkastat budet. Därmed rycker en strejk på 11 hotell och restauranger i storstadsregionerna närmare.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

– ”Det är ett kostsamt avtal, men med de besparingar som avtalsförslaget också innehåller hamnar vi på det etablerade märket på 2,6 procent. Därför säger vi ja till medlarnas bud”, säger Eva Östling Ollén, vd på Visita.

Medlarna i konflikten har lagt ett förslag på ettårigt avtal som innebär ett löneökningar med 620 kr och att erfarna medarbetare ska ges högre lönepåslag än nyanställda, samt ett ökat inslag av individuell lönesättning.

– ”Vi vill höja lönerna för den erfarne kocken och städerskan, samtidigt som vi sänker trösklarna in i yrket så att branschen kan anställa ännu fler ungdomar”, säger Eva Östling Ollén.

– ”Vårt mål är fortfarande att komma överens om ett avtal, men vi tvingades förkasta medlarnas bud”, säger Ella Niia, förbundsordförande i Hotell- och restaurangfacket. ”Vi kan inte godta ett förslag där inte minimilönerna höjs lika mycket som övriga löner. En mycket stor andel anställda i vår bransch, 38 procent, ligger på någon av avtalets minimilöner. Sänker vi minimilönerna sänker vi minimilönerna i hela branschen.”

Att HRF nu har tackat nej till medlarnas bud innebär att hotet om strejk riskerar att bli verklighet under fredagen. Om inget ytterligare händer kommer 1080 personer gå ut i strejk på 11 arbetsplatser i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dessutom har Livsarbetareförbundet, Transport, Fastighets och Elektrikerna varslat om sympatiåtgärder. Redan tidigare i veckan varslade Handels om sympatiåtgärder. Andra förbund har uttalat sitt stöd för HRF:s krav.

– ”Vi har jobbat dag som natt med att räkna på och skriva förslag till konstruktiva kompromisser”, säger Ella Niia. ”Vi kan inte godta vad som helst, och då är strejk vår sista utväg. Vi känner ett stort stöd från övriga LO-förbund. Det stärker oss och det värmer i en väldigt kall avtalsrörelse.”

 

SENASTE NYTT

ANNONS: