Intervju med Jan Lundin, RTS

Ons 14 nov, 2012 - 0:50

Travel Report oktober/november 2012 - Jan Lundin, RTS

Han vill få Sverige att växa

Sveriges resenäring behöver bli bättre på att skapa bärkraftiga företag. Det menar Jan Lundin, vd på RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige. Dessutom förespråkar han en tätare samverkan över hela samhället för att skapa större marknader.

TEXT: CHRISTIAN VON ESSEN   FOTO: WILHELM REJNUS

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

– Inga röda stugor här inte!

Nej, och inga dalahästar heller. RTS kontor är istället fullt av färgsprakande, ögonkliande, modern konst. En av Jan Lundins vänner är gallerist och lånar ut sina konstnärers verk i perioder – vill jag som besökare investera i ett verk går det bra. RTS kanske är ett av de första boutique-kontoren? Skiftet från röda stugor till vassa och utstickande samtidsuttryck är möjligen talande för att destinationen Sverige står i rask utveckling – och att arbetsplatsen är i samklang med denna.

När Jan Lundin tillträdde som vd för RTS omsatte svensk turismnäring 120 miljarder kronor. Idag, knappt tio år senare, är siffran 260 miljarder. Sett ur ett längre perspektiv är det med andra ord svårt att gråta över att gästnätterna i september månad sjunker med tre procent. Men den europeiska avmattningen är ett faktum, och när inte ens Jan Lundin tror på ambitionen om en fördubblad svensk besöksnäring till år 2020 är det svårt att ta den på allvar.

Jan Lundin, RTS. Foto: Wilhelm Rejnus, Travelreport.se

Om man ska vara helt ärlig är det ibland lite luddigt vad RTS egentligen gör, för vem och med vilka pengar. Rese- och Turistnäringen i Sverige har egentligen sitt ursprung i Svenska Resebyråföreningen som grundades 1937, och genom åren har organisationen muterats till en näringslivsförening för alla olika typer av branschföretag.

RTS av idag är en förening vars syfte är att utveckla företag och näringsliv inom resor och turism. Ett 60-tal företag är medlemmar, och jättar som SAS, SJ, Skistar och Scandic samsas med mindre aktörer som Tjolöholms slott, Norrtälje Turism och Urkult.

– Vi jobbar egentligen mest för de som inte är våra medlemmar, säger Jan Lundin i ett konferensrum på Sveavägen 21, där även Visit Sweden sitter med utsikt över delar av Stockholms resebyråkluster på en av Sveriges smutsigaste gator.

I och med stora avregleringar behövs mer samordning, menar Lundin, och uppdraget för RTS är att utveckla marknaden som helhet.

– Vi ska inte generera medlemmar, utan marknader. Med den utgångspunkten brukar vi prata om tre huvudteman: öka professionaliseringen i branschen; öka tillgängligheten och förbättra möjligheten att få in mer kapital.

Det låter bra, men Jan Lundin är förstås smärtsamt medveten om att målen är luddiga och praktiskt svårgenomförbara. Därför består huvudverksamheten allt mer i att generera beslutsunderlag till investerare, entreprenörer och politiker i form av rapporter och analyser, samt att skapa nätverk och vara en länk mellan näringsliv och myndigheter. Svenska Turistgalan är ett sätt att samla branschen och inspirera. Etableringen av TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter – tillsammans med inte mindre än 16 statliga myndigheter – är en annan.

– Vi har 16 000 bolag inom branschen idag, och 80 procent omsätter mindre än tio miljoner kronor. För oss handlar utvecklingen mycket om hur de små bolagen ska bli större. Men en fördubbling av branschen till 2020 tror vi inte är realistiskt efter den här senaste avmattningen.

Jan Lundin, RTS. Foto: Wilhelm Rejnus, Travelreport.se

Jan Lundin verkar dock av naturen vara en positiv person – en stretare som är stolt över sin bruksmentalitet och som fortfarande använder uttrycket ”det luktar pengar” om sin gamla massabruksort Iggesund. Idag har RTS en gedigen plattform och ett starkt nätverk för att kunna erbjuda sina branschkollegor ett långsiktigt lyft. Att utveckla företagandet är kanske den mest prekära punkten, men även infrastruktur och miljöfrågor på hög politisk nivå intresserar naturligtvis. Dessutom ser man – enligt Trendanalysen 2012 – en stor outnyttjad potential i att skapa synergier och tillväxt tillsammans med turismens kringliggande näringar, framförallt mötesindustrin, kulturlivet, idrotten och naturlivet. En påfallande holistisk och långsiktig syn präglar arbetet hos Jan Lundin och hans kollegor.

Men åter till företagandet. Inom en snar framtid hoppas man på RTS kunna utveckla TRIP-delen av verksamheten till att även innefatta en sorts inkubatorservice för mindre aktörer inom resebranschen. Även under vårt möte är inställningen tydlig: ”kom upp och sätt dig om du behöver jobba ett par timmar!”.

– De små företagen måste bli lite bättre – mellanskiktet existerar nästan inte. Vilka aktiviteter stöttar dem? De små bolagen har inga nätverk, och därför skapar vi mötesplatser kring vissa frågor. Vi måste bryta väggarna mellan olika branscher. Nordic Tourism Investment Forum är ett exempel på detta. Svenska Turistgalan handlar om att branschen ska träffas och inspireras och påvisa att vi är en stor bransch. På Tillväxtdagen under TUR-mässan kan det offentliga möta branschen.

I dagsläget har dessutom det virtuella nätverket på TRIP.se drygt 2 300 medlemmar, och även om det inte är en stor sajt med ett myllrande forum, så är det i alla fall en start. Men den verkligt kompetensskapande aktiviteten som RTS bedriver idag är vad man kallar Kurbits, kurser inom affärsutveckling för små aktörer i resebranschen.

– Den här branschen ska vara en lika intressant sektor att investera i som biotech och IT. Det har man glömt bort i Sverige. Små bolag har svårt att få finansiering, och ofta har de inte ens en affärsplan. I Kurbitsprogrammet får de träffa tio andra besläktade företag och öva tillsammans på planering, administration och finansiering. Idag har vi utbildat 260 företag och i juni 2013 ska det vara 550 stycken. Alla blir tvungna att skapa en affärsplan under kursen.

Enligt World Economic Forum rankas Sverige idag på femte plats när det gäller konkurrenskraft inom resor och turism. För några år sen låg vi på plats 18.

– Nu tittar man mer på naturresurser, kulturvärden, hållbarhet och miljö – vilket Sverige är väldigt duktiga på. Det vi däremot får dålig poäng på är samhällets förmåga att realisera möjligheterna. Samhället ser inte värdet, och kan inte exploatera det. Vi är för dåliga på att bygga tjänster helt enkelt. Utmaningen är att skapa de här nya tjänsterna och produkterna.

Är det därför ni antagit ett mer nordiskt perspektiv, bland annat med Nordic Tourism Investment Forum?

– Ja, för det är så finansiärerna ser på branschen. Man följer marknaden snarare än geografin.

Kan vi få se ett ”nordiskt RTS”?

– Det är inte omöjligt egentligen. Det finns ingen annan som jobbar på det sätt som vi gör. Vi har intervjuat hundratals bolag. Ofta saknas det nätverk, och vi är redan på väg mot ett mer nordiskt sådant.

Vad innebär de nya tjänsterna och produkterna som du hänvisar till?

– Som exempel samarbetar vi med FN-organet UWTO i ett otroligt spännande projekt kring hur man kan skapa turism från rymdforskning. UWTO jobbar med turism som ett verktyg för att lösa andra problem, till exempel genom att utveckla framtidens turistföretag och upplevelser i utvecklingsländer. FNs viktigaste gärning för fred på Balkan har varit turismen. Man bevarar naturresurser och skapar nya jobb. För att leva i rymden, i ett slutet ekosystem, krävs helt nya lösningar för vatten, energi, matlagning, hygien och transport. Kunskapen från rymdforskningen appliceras nu på reseindustrin.

Som ytterligare ett exempel på branschöverskridande synergier hänvisar Jan Lundin till Gällivare, där gruvbolaget LKAB investerar fyra miljarder varje år. Han jämför det med regeringens storsatsning på destinationsutveckling med 20 miljoner häromåret.

– Gruvindustrin har inte sett turismen som ett bra samarbete, men deras verksamhet kräver mer än bergsingenjörer – det behövs upplevelser, infrastruktur och tillgänglighet i form av flyglinjer.

Många produkter och koncept inom den svenska resenäringen kan internationaliseras, menar Jan Lundin, oavsett om det gäller IT-lösningar eller ishotell. Och idag är andra länder nyfikna på hur RTS jobbar.

– Om vi kan ta fram produkter för andra marknader har vi en jättestor potential. På RTS vet vi vad som krävs, och vi ska jobba vidare med utvecklingsfrågor. Tidigare var vi mer en intresseorganisation som pekade på allt det dåliga, utan att göra något själva. Nu vill vi skapa spelsystem som funkar för att lyfta hela branschen.

Jan Lundin, RTS. Foto: Wilhelm Rejnus, Travelreport.se

PROFIL JAN LUNDIN

Ålder: 48

Familj: Fru och två barn

Bor: Vaxholm. Kommer från Iggesund.

Utbildning: Civilekonom

Bakgrund: Utlandsekonom på Ving. Var med och startade upp Transwede efter avregleringen 92-93. Hamnade på Amadeus i Madrid som chef för allt innehåll utom flyg. Åter i Sverige drev han projekt inom mobila applikationer tillsammans med Ericsson. Är entreprenör som har startat och sålt bolag, bland annat ”Mobile Commers Solutions”. Har drivit mindre familjeverksamheter i Vaxholm, både Bed & Breakfast och gästhamn. Oväntad talang: Vallar ibland får med sin vallhund Bonnie.

SENASTE NYTT

ANNONS: