Torborg Chetkovich, Swedavia. Foto: Christian von Essen, Travelreport.se

”Det är lätt att köra fort om man vet vart man ska”

TEXT OCH FOTO: CHRISTIAN VON ESSEN

Det känns som en evighet, men transportveteranen Torborg Chetkovich har faktiskt bara varit koncernchef på Swedavia i lite drygt två år. Efter bolagiseringen av den statliga flygplatsdriften har målsättningarna under hennes ledning varit knivskarpa.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Vi som jobbar inom resebranschjournalistiken har noterat att någonting har hänt – Swedavia har skruvat upp tempot på sina insatser. Var och varannan dag går pressmeddelanden ut som deklamerar mer eller mindre anmärkningsvärda innovationer och justeringar för att göra kundupplevelsen ännu lite bättre på det statliga drift- och utvecklingsbolagets 11 flygplatser i Sverige (snart 10 eftersom Sundsvall håller på att säljas).

Redan i ordet ”kundupplevelse” ligger en del av förklaringen. Från att ha varit en statlig tillhandahållare av infrastruktur för flygbolagen ser sig Swedavia idag som en serviceorganisation. Resenärerna är deras primära kunder, inte flygbolagen.

Torborg Chetkovich, Swedavia. Foto: Christian von Essen, Travelreport.se

När vi träffas är Torborg Chetkovich nyligen hemkommen från Bangkok, där hon har mött Thai Airways nye vd – som faktiskt arbetade sin första dag på posten – och firat den nya direktlinjen mellan Arlanda och Phuket. Det är tydligt att just utvecklingen av långdistanslinjer är högsta prioritet. När ryska Yamal Airlines öppnade sin direktlinje mellan Göteborg och Moskva tidigare i år skedde det på initiativ av Swedavia. Air Chinas direktlinje till Beijing och Ethiopians till Addis Adeba har också utvecklats i nära samarbete med Torborg Chetkovich och hennes kollegor. Tillväxten de närmaste decennierna kommer inte från Europa, lyder analysen, utan främst från framväxande miljonstäder i BRIC-länderna. Framförallt vill man skapa en starkare hub i Stockholm för långflygningar.

– Stockholm rankar högt i nästan alla internationella jämförelser, men när det kommer till tillgänglighet har vi fortfarande en del problem, säger Torborg över en kaffe på Scandic Grand Central. Det är viktigt att vi i Sverige förstår vikten av snabba, effektiva och hållbara transporter. Det handlar både om att utveckla tjänstenäringen och besöksnäringen, och det är viktigt att fortsätta vara världsbäst på miljöfrågor.

Hon om någon förstår sig på transporternas betydelse för en välsmord samhällskropp. Efter åtta år på SJ har hon arbetat på såväl Veolia Transport som MTR Norden – ”med alla olika transportslag utom taxi och cykel”. I augusti 2010 rekryterades hon till det då nyfödda driftbolaget Swedavia, efter uppdelningen av Luftfartsverkets olika ansvarsområden. Sedan dess har hon drivit fyra tydliga mål med verksamheten:

1. 9 procent årlig avkastning på eget kapital
2. En medarbetarnöjdhet på 80 procent 2014 (idag 76 procent)
3. En kundnöjdhet på 80 procent 2014 (idag 69 procent)
4. Noll utsläpp av fossilt koldioxid år 2020

Just den sista punkten är en fjäder i hatten för henne. Miljömålet är ambitiösare än Sveriges totala ambition om att ha en fossilfri fordonsflotta år 2030.

– Senast igår träffade vi miljöministern för att få våra 10 flygplatser miljöcertifierade enligt högt ställda krav. Vi har varit klimatneutrala sedan 2006, och har haft en väldigt brant neddragningskurva på utsläppen, med 60 procent sedan 2007.

Men det verkligt stora hotet ligger fortfarande och lurar: det märkliga tillägg till miljötillståndet som säger att Arlanda Airport måste ta ansvar för utsläppen från samtliga resenärer till och från flygplatsen – även om de kör truck från Boden till Stockholm.

– Arlanda är den enda flygplatsen i världen som har de här kraven på sig, säger hon. Vi kan inte tvinga folk att byta bil eller sluta köra till flygplatsen. Vi jobbar hårt för att få till ett nytt miljötillstånd, och vi har ett starkt stöd i det. Förhoppningen är att folk ser vårt arbete med miljöfrågor och inser att vi gör så mycket vi bara kan.

Torborg Chetkovich beskrivs som en karismatisk ledare, och tydliga målbilder är uppenbart essentiella för hennes gärning. Hon säger själv att hon tidigt i karriären fascinerades av samspelet mellan teknik och människa; företagskultur och kundfokus är andra nyckelord. Nu framöver står nöjdheten bland kunder och medarbetare i fokus.

– Det är lätt att köra fort om man vet vart man ska, och vi har ritat ut extremt tydliga mål för hela organisationen. Nu ska vi lägga in en högre växel för att nå våra mål när det gäller kundnöjdhet, som ska upp från 69 till 80 procent till 2014. Vi kommer att lyckas tack vare våra medarbetare.

Torborg Chetkovich, Swedavia. Foto: Christian von Essen, Travelreport.se

PROFIL TORBORG CHETKOVICH

Född: 1967

Hembygd: Korpilombolo, Norrbotten

Bakgrund: Civilekonom från Uppsala 1991. Åtta år på SJ i olika befattningar, därefter Veolia transport, bland annat som vice vd. Vd för Hong Kong-bolaget MTR Nordic och driften av Stockholms tunnelbana (”I januari 2009 hade vi en anställd. I slutet av året var vi 2 800.”). Sedan augusti 2010 koncernchef på Swedavia, med ansvar för driften av 11 nationella flygplatser.

SENASTE NYTT

ANNONS: