Charterbranschens SEO-arbete

Tor 4 apr, 2013 - 10:09

Reserelaterade ord hamnar ständigt i det absoluta toppskiktet bland Googles sökningar. Konsekvensen blir att sökmotoroptimering (SEO) och sökmotormarknadsföring (SEM) blir en minst lika viktig kanal som traditionell reklam för resebolagen. Travel Report tog hjälp av sökmotorkonsulten Anders Tibbling på hittaminsida.se för att se hur de jobbar med sina sökord. Först ut i hans analys är charterbolagen.

Charterkampen på Google

Text: Christian von Essen
Analys: Anders Tibbling

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Ving.se - Travelreport.se

Ving.se

Indexerade sidor: 121 068 st / 5p
Externa inlänkar: 127 129 st / 5p
Länkande domäner: 1 819 st / 5p
Utvalda Sökord i topp 5: 3 st / 30p

”Ving har en riktigt bra länkprofil med mycket god mix från relevanta källor.”

SÖKORD
Resor
Position 2
+ Perfekt titel
+ Bra textvolym i övrigt
– Saknar H1
– Textrelevans kunde vara bättre
– Alt-tagg innehållandes sökordet saknas

Poäng 7/10

Sista Minuten
Position 5
+ Perfekt URL
+ Perfekt titel
+ Huvudrubrik
– Ej sökordet i Alt-beskrivning
– Lite text på sidan och sökordet kunde skrivas ut ytterligare

Poäng 8/10

Totalt 60 poäng

Kommentar från Ving: Annika von Schlieben, Search Engine Marketer, Thomas Cook Northern Europe

Hur viktar ni SEO kontra SEM?
– Vi viktar SEO och SEM ganska likvärdigt och tycker inte att det ena är viktigare än det andra. De båda delarna når lite olika målgrupper och har lite olika syften så vi ser dem som ett komplement till varandra.

Vilka resurser lägger ni – hur högprioriterat är området?
– Sök är ett högprioriterat område hos oss. Men som alltid är det många som slåss om resurser för olika ändamål så det finns självklart önskemål om att lägga mer resurser än vi gör idag.

Vilka sökord satsar ni på mest?
– Vi har ett enormt produktutbud vilket kräver en bred närvaro i sök. Det är omöjligt att säga att man fokuserar på några enskilda sökord då det skulle vara alldeles för begränsande. Många populära sökord med många sökningar, exempelvis ”resor”, är ju inte heller de ord som ger konverteringar i slutändan utan här brukar man snarare prata om ”den långa svansen” med en mängd olika sökord vars totala konverteringar utgör en stor andel.

Har ni intern kompetens eller konsult?
– Vi har uteslutande intern kompetens inom detta område vilket vi har sett är både mest kostnadseffektivt och ger bäst resultat.

 

Solresor.se - Travelreport.se

Solresor.se

Indexerade sidor: 10 335 st / 3p
Externa inlänkar: 15 919 st / 3p
Länkande domäner: 666 st / 3p
Utvalda sökord i topp 5: 2 st / 20p

”Solresor.se har betydligt mindre länkar men de är i stort sett av god kvalitet.”

SÖKORD
Resor
Position 7

+ Sökord i URL
+ Bra titel
+ Hyfsat tydlig närvaro av sökordet på sidan
– Huvudrubriken kunde vara bättre
– Hade gärna sett lite mer text

Poäng 6/10

Sista Minuten
Position 10

+ Sökord i URL
+ Perfekt titel
+ Bra huvudrubrik
– Felaktig/dold annonskod i sidfoten
– Lite mer text hade inte skadat

Poäng 8/10

Totalt 43 poäng

Kommentar från Solresor: Pauline Berndtsson, kommunikationsdirektör:

Hur viktar ni SEO kontra SEM?
– Vi gör djuplodande analyser av konverteringar, sökvolymer, positioner i sökresultaten såväl i SEM och SEO, CPC-nivåer, mognadsnivåer etc. Med detta som grund så vet vi vad vi behöver köpa med hjälp av SEM eller ranka organiskt för med hjälp av SEO.

Vilka resurser lägger ni – hur högprioriterat är området?
– Det är ett för oss högprioriterat område. Sedan nio månader tillbaka har vi en ny onlinestrategi som syftar till kraftig tillväxt online. Vi kan redan nu se effekter av det nya angreppssättet.

Vilka sökord satsar ni på mest?
– Vi avstår från att svara.

Har ni intern kompetens eller konsult?
– Vi har intern kompetens som också upphandlar externa konsulttjänster.

 

Fritidsresor.se - Travelreport.se

Fritidsresor.se

Indexerade sidor: 35 587 st / 3p
Externa inlänkar: 140 499 st / 5p
Länkande domäner: 1 630 st / 5p
Utvalda sökord i topp 5: 1 st / 10p

”Fritidsresor har en bra länkprofil med mycket god mix från relevanta källor.”

SÖKORD
Resor
Position 15

+ Sökord i URL
+ Sökord i Titel
– Huvudrubriken innehåller inte exakta sökordet
– Alt-tagg innehållandes sökordet saknas
– Hade gärna sett lite mer text på sidan

Poäng 5/10

Sista Minuten
Position 7

+ Perfekt URL
+ Perfekt titel
+ Huvudrubrik
+ Sökordet förekommer tydligt i texten
– Ej sökordet i Alt-beskrivningen (som dessutom är på danska)

Poäng 8/10

Totalt 36 poäng

Kommentar från Fritidsresor: Soliman Herrera Johansson, Online Sales Manager

Hur viktar ni SEO kontra SEM?
– Arbetet inom bägge områdena är mycket viktigt för att uppnå våra övergripande mål gällande trafik, konvertering och försäljning. SEO och SEM särskilt genom att SEM är en del av vår totala annonsering, tv, print, display, SEM, osv, och optimeras därför som en del av helheten för att stötta våra trafik-, konverterings- och säljmål med fokus på ROI. SEOoptimeras som en egen trafikkälla, men insikt i det starka samband ochkannibaliseringseffekt som SEM kan ha på SEO.

Vilka resurser lägger ni – hur högprioriterat är området?
– Traffic management är en av våra två huvud-KPI:er: Trafik och Konvertering, och detta är därför högst upp på agendan.

Vilka sökord satsar ni på mest?
– För SEM, så är det generella semesterrelaterade och destinationsrelaterade sökord som får mycket fokus, men på grund av den stora konkurrensen – och därmed kostnaden – kompletteras detta med mer specifika sökord i form av long tail. Varumärket är ett relativt billigt sökord som kan användas vid till exempel kampanjer för att boosta kampanjbudskap. Samma typ av optimering och prioritering sker för SEO.

Har ni intern kompetens eller konsult?
– Vi arbetar med intern kompetens för SEO. SEM, som är en del av vår totala annonsering, sköts externt av vår mediebyrå.

 

Apollo.se - Travelreport.se

Apollo.se

Indexerade sidor: 34 136 st /4p
Externa inlänkar: 40 742 st /4p
Länkande domäner: 1 551 st /5p
Utvalda sökord i topp 5: 1 st /10p

”Apollo.se har bra länkar av god kvalitet.”

SÖKORD
Resor
Position 1

+ Bra titel
+ Tydlig närvaro av sökordet på sidan
– Alt-beskrivning kunde vara bättre
– Huvudrubrik saknas

Poäng 6/10

Sista Minuten
Position 10

+ Sökord i URL
+ Perfekt titel
+ Sökordet finns i huvudrubriken
+ Sökordet finns med i texten på sidan

Poäng 8/10

Totalt 33 37 poäng

Kommentar från Apollo: Kajsa Moström, informationschef.

Hur viktar ni SEO kontra SEM?
– Överhuvudtaget så lägger vi stor vikt vid SEM där både PPC (köpt sök) och SEO (organiskt sök) är viktiga.

Vilka resurser lägger ni – hur högprioriterat är området?
– Vi ökar vårt engagemang inom båda delar.

Vilka sökord satsar ni på mest?
– Vi tittar på mycket på olika sökord över säsong och det är en prioritering som är baserad på försäljning och hur starkt vårt varumärke är kopplat till olika produkter.

Har ni intern kompetens eller konsult?
– Vi har både intern kompetens och jobbar med konsulter.

 

Airtours.se - Travelreport.se

Airtours.se

Indexerade sidor: 35 814 st / 4p
Externa inlänkar: 24 231 st / 3p
Länkande domäner: 260 st / 1p
Utvalda Sökord i topp 5: 0 st / 0p

”Airtours.se har hyfsat relevanta länkkällor men det saknas styrka.”

SÖKORD
Resor
Position utanför första 100

+ För hyfsade bildtitlar och Alt-beskrivning
– Titeln saknar exakta sökordet
– Huvudrubrik saknas
– Sidan behöver mer text där sökordet finns med

Poäng 3/10

Sista Minuten
Position 13

+ Bra titel med sökordet först
+ För bildtitlar och Alt-beskrivning
+ Huvudrubriken är bra
+ Sökordet finns trots sparsam text
– Sidan behöver mer text där sökordet finns med

Poäng 6/10

Totalt 17 poäng

Kommentar från Airtours: Stefan Chatzopoulos, press- och pr-ansvarig.

”Hej Christian, Tyvärr vill vi inte svara på dessa frågor då vi tycker att det är affärshemligheter. Önskar dig lycka till med din artikel trots allt.”

 

Detur.se - Travelreport.se

Detur.se

Indexerade sidor: 3 999 st / 2p
Externa inlänkar: 9 213 st / 2p
Länkande domäner: 339 st / 2p
Utvalda Sökord i topp 5: 0 st / 0p

”Detur.se har relevanta länkkällor men det saknas styrka totalt.”

SÖKORD
Resor
Position 27

+ Bra titel med sökordet först
+ För hyfsade bildtitlar och Alt-beskrivning
– Huvudrubriken är helt irrelevant
– Huvudrubrik används flera gånger
– Sidan behöver mer text där sökordet finns med

Poäng 4/10

Sista Minuten
Position 118

+ Sökordet finns med som underrubrik
– Titel är sitewide och innehåller ej sökordet
– Huvudrubriken är sitewide och helt irrelevant
– Huvudrubrik används flera gånger
– Sidan behöver mer text där sökordet finns med

Poäng 1/10

Totalt 11 poäng

Kommentar från Detur: Staffan Jansson, Sales & Marketing Manager.

Hur viktar ni SEO kontra SEM?
– SEO är viktigare då den största delen av bokningarna kommer från det dynamiska söket.

Vilka resurser lägger ni – hur högprioriterat är området?
– Vi prioriterar SEO området, men SEM är naturligtvis också mycket viktigt ur trafik- och konverteringsynpunkt.

Vilka sökord satsar ni på mest?
(inget svar)

Har ni intern kompetens eller konsult?
– Både och.

 

Fotnot: Analysen genomfördes av Anders Tibbling i januari 2013 och delar av den publicerades i Travel Report mars 2013. Vissa siffror kan naturligtvis ha förändrats sedan dess. Vi är dessutom fullt medvetna om att just de här sökorden inte är högprioriterade hos alla aktörer, men ger kanske en fingervisning om hur framgångsrik sökmotoroptimeringen är generellt hos respektive bolag.

Uppdatering: Det smög sig in ett fel i sammanräkningen av Apollos poäng i tidningen. Det ska vara 37 poäng istället för 33. Travel Report ber om ursäkt för misstaget.

SENASTE NYTT

ANNONS: