Flyget förenar

Ons 7 aug, 2013 - 11:41

Ju mer jag flyger, desto mer vill jag flyga.

Flyget står inför stora utmaningar. Miljö- och klimatpåverkan är en fråga av prekär natur, därom råder inga tvivel. Utvecklingen av förnybara drivmedel måste accelereras, koordineras, finansieras och tas på allvar. Affärsmodellerna ifrågasätts, ineffektiva och klimatovänliga excesser avfärdas.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Stålbadet fortsätter sannolikt, och ur askan reser sig flygbolag som slimmat och strömlinjeformat.

Liksom de flesta i den här branschen kan jag inte se att en lösning på några problem är att begränsa mobilitet genom lagstiftning eller att beskatta en smärtsamt utsatt näring ytterligare. Vi är förbi den punkten helt enkelt. Tvärtom känner jag allt starkare att flyget förenar folk. Det akademiska, kulturella och finansiella utbudet som möjliggörs tack vare flygets framfart går inte att bortse från. Det demokratiska samtalet, den humanitära hjälpen och den miljötekniska kunskapsspridningen sker inte bara över internet. Människor måste mötas.

I det senaste numret av Travel Report har vi tagit pulsen på några av de mellanstora flygbolag som ser Norden som en spännande och växande marknad. Resenärer och resebyråer kan tacka och ta emot – aldrig har vi haft så många smidiga flygförbindelser som nu.

Protektionism leder till nationalism, misstänkliggörande och intolerans, det är min fasta övertygelse.

Låt oss flyga.

Christian von Essen
Chefredaktör Travel Report
christian@travelreport.se

SENASTE NYTT

ANNONS: