Intervju med SJ:s vd Crister Fritzson

Tor 2 jan, 2014 - 23:04

SNART GÅR TÅGET

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

SJ drivs av stora utmaningar. Med annalkande vargavinter och frisläppt konkurrens har vd Crister Fritzson ett tydligt uppdrag på sina axlar: förbättra punktligheten och kundservicen.Med upprustning, branschsamverkan och fri surf kanske det kan gå vägen? Travel Report träffade honom på Centralstationen i Stockholm.

Man kan nästan kalla det för ett bokslut. Crister Fritzson har vid vårt möte varit vd för SJ AB i ganska exakt ett år, sedan mitten av november 2012. Han har spenderat en stor del av tiden med att sätta sig in i branschen för att förstå verksamheten. Från början har han haft ett tydligt uppdrag hängande över sig: förbättra punktligheten.

– Vi har jobbat hårt med det. Det är ett branschproblem, inte bara ett SJ-problem. Alla påverkar varandra, och därför måste vi jobba tillsammans med Trafikverket, andra operatörer och underleverantörer för att öka punktligheten. Det är ett viktigt steg framåt för hela branschen och jag är glad över att det arbetet kommit igång på allvar.

Vi sitter symptomatiskt nog i Centralstationen, mitt bland tyst väntande tågresenärer. I SJ:s lounge ovanför McDonald’s sitter en handfull affärsresenärer och läser eller jobbar. Tv:n sorlar i bakgrunden. Det känns nästan märkligt öppenhjärtigt att en så högt uppsatt vd gör sin intervju där vem som helst kan höra vad vi säger.

Men så är också kundfokus en av ledarskapsnörden Crister Fritzsons paradgrenar. Under 2013 har han varit runt och träffat 1 000 anställda ute i verksamheten. Under hösten har han dessutom träffat samtliga chefer i organisationen.

– Att få alla i SJ involverade är viktigt, säger han. Alla måste förstå sin roll för att kunna driva verksamheten framåt. Delaktighet sker genom möte och diskussion, det kan man aldrig få genom att skicka ut ett mail.

Han minns tydligt sin andra dag på jobbet – ett minne som har etsat sig fast.

– Då kom en kille som heter Magnus in på mitt kontor, pekade på mig och sa: ”Du påverkar mitt liv – kom ihåg det. Kommer inte ni i tid kan jag inte sköta mitt arbete eller hämta mina barn på dagis”. Han hade pendlat från Norrköping i elva år. Det ramar in synen på SJ, hur viktig roll vi har i Sverige. Det är kittlande och samtidigt en enorm utmaning att jobba med en produkt som påverkar så oerhört många, och att vi har det stora ansvaret som vi har. Det kändes direkt i bröstet.

Några veckor senare stod Crister Fritzson mitt i en av 2000-talets största snöstormar. Han träffade kunder och såg det skriande behovet av att samverka mer med Trafikverket och att samordna trafikledningen. Så är det inte i dag, då alla tågoperatörer sköter sin egen trafikledning. Detta håller dock på att ändras, sedan Crister Fritzson i maj 2013 även klev in som ordförande i Branschföreningen Tågoperatörerna.

– Jag gick in för att jag menar att det är otroligt viktigt att vi har en stark branschorganisation som gemensamt kan kommunicera med politiker och myndigheter, och skapa konkurrenskraft gentemot andra transportslag. Samordningen av trafikledningen är en del av det, och det pågår en förstudie nu kring hur man ska jobba i framtiden. På SJ har vi veckomöten med Trafikverket där vi följer upp trafiksituationen– det är en fortlöpande diskussion hela tiden. I dag kommunicerar man fortfarande mycket över telefon, men det är avgörande att vi börjar jobba mer integrerat.

Är det otacksamt att alltid få skulden för förseningarna?

– Ja, ibland kan det faktiskt kännas så. När det gäller punktlighet kan man säga att av tio fel är det knappt två som beror på SJ. De övriga beror på andra operatörer, infrastrukturen eller något annat, så visst känns det lite orättvist ibland. Men det är vi som säljer biljetter och har relationen med kunden, så det är förstås vårt ansvar. Det är jobbigt att inte kunna påverka mer. Det vi satsar på nu är att bli bättre på informationen till resenären.

Crister Fritzson kom till SJ från vd-rollen på Teracom, det statliga bolaget som driftar samtliga tv- och radionät i Sverige. De två positionerna är således relativt lika.

– De påminner om varandra på många sätt. Man äger mycket infrastruktur och har långa investeringar på 20-30-40 år. Telekom var också en bransch som stod under avreglering. Båda bolagen är statligt ägda och påverkar väldigt många hushåll. Om inte Rapport sänds 19:30 är det katastrof, tio sekunder svart i rutan är helt otänkbart.

Hur skulle du beskriva ditt nuvarande uppdrag?

– Grovt beskrivet är mitt uppdrag är att ta SJ från ett monopolbolag till ett fullt marknadsorienterat och kundfokuserat bolag med en hög effektivitet. Då måste vi stärka ledarskapet, öka samverkan i branschen och skapa bättre punktlighet genom effektivisering. I det finns också en storkulturförändring.

Har du det med dig från näringslivet? Att bygga kultur och varumärke?

– Ja, jag har jobbat i fullt kommersiella bolag, och gör man småförändringar behöver man inte ändra kultur. Men ska man göra stora förändringar måste man titta på de kulturella delarna. Hur styrs vi i grunden? Jag har jobbat med att ta in kunden i bolaget, för att verkligen förstå kunderna och göra förbättringar för dem. Jag har träffat timpendlarna i Västerås, Mälardalen, Göteborg och Malmö. Hela bolaget måste bli mycket mer kund nära. Då krävs en annan styrning och en bredare förståelse för vad kunden efterfrågar. Vi måste bli snabbare, mer effektiva och måste kunna producera till ett mycket lägre pris. Om några månader står ytterligare ett antal tåg här på stationen och pekar mot Göteborg. Det står inte SJ på dem, det står MTR, Citytåg eller något annat. Det kommer bli en enorm utmaning för SJ.

Hur ser diskussionerna kring höghastighetsbanor ut i dagsläget?

– Trafikverket har i sitt förslag till den nationella planen lagt in en planerad utbyggnad av höghastighetståg i slutet av 2020-talet. Jag tror att det är en helt naturlig teknikutveckling. Det har funnits i många år ute i Europa, och vi skulle på ett smidigt sätt kunna koppla på vårt system. Det vore bara konstigt om inte Sverige hade höghastighetståg.

Varför är man så sent ute i Sverige?

– Jag har inte varit i branschen så länge … man trodde nog att flyget skulle slå ut tåget i Europa. Men i hållbarhetsarbetet är tåget jätteviktigt. Ett SJ 2000 kör Stockholm-Göteborg på tre timmar, och på den sträckan har vi en marknadsandel mot flyget på 75 procent. I Europa har vi ju sett hur höghastighetståg faktiskt har slagit ut flyget. Jag tror att järnvägen har en jätteviktig roll i hela samhället när hållbarhetsfrågan kommer ännu högre upp på agendan, och där tror jag att SJ också kommer att kunna spela en mycket större roll.

Vad är viktigast för dig framöver?

– Punktligheten är min och SJ:s absolut högsta prioritet. En helt ny strategi var ett av uppdragen. Ett av de första besluten var att upprusta SJ 2000, och totalt kommer 40 fordon att upprustas. För kunden kommer det uppfattas nästan som ett helt nytt tåg. De första fordonen kommer ut 2017, efter teknik- och komfortupprustning. Det är 20 år gamla nu, vilket är en milstolpe inom transportnäringen – antingen skrotar man eller upprustar. Då håller de i ytterligare 20 år.

SJ lyfter gärna fram fördelen med att åka tåg i arbetet. Centrala knutpunkter, eluttag och trådlöst nät är tjänster som ger en användbar tid ombord när vi reser, vilket blir allt viktigare som delar i serviceerbjudandet. Men varför har inte SJ gratis wifi? Crister skruvar på sig.

– I dag har vi gratis wifi för första klass medan det kostar för andra klass.

Varför är det inte gratis egentligen?

– Det är kostnaden för kapacitet och utrustning, så vi har valt att… eh … när kommer tidningen ut?

I början av december.

– Okej. Då kan jag avslöja att vi kommer släppa internet fritt och gratis till alla våra resenärer.

Hittar du på det nu?

– Haha, nej. Om Travel Report kommer efter mitten av november kan du skriva om det. Det är en stor nyhet! Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Telia, och upprustar SJ 2000, SJ 3000 och dubbeldäckarna för att kunna använda 4G. Både Telia och Telenor bygger runt vår järnväg. Vi har ett fordon som har testat den nya uppgraderade utrustningen. Det måste gå att använda för alla ombord med en rimlig uppkoppling. Vi kan inte släppa det fritt om det inte fungerar. Flygplatser tycker jag är ett bra exempel där det ofta brister.

Bävar du inför vintern?

– Det är en utmaning för alla transportslag, blir det snökaos blir vi påverkade precis som buss, bil och flyg också. Vi har förberett oss under många år på att ha fordon som fungerar bättre i stark kyla och snö och vi har bättre kapacitet för avisning. Vi har avsatt 1,4 miljarder i en speciell budget bara för vintersäkringen av våra fordon. Dessutom jobbar vi hela tiden med att förbättra våra informationskanaler, som Twitter, Facebook, kundtjänst och sms-avisering för att kunna hantera svåra situationer. Järnvägen blir väldigt påverkad när det kommer mycket snö. Plogar måste fram och det blir is på växlarna. Att underhålla är Trafikverkets uppgift, fordon måste komma in mellan våra avgångar för att ploga.

Du har gått många utbildningar och kurser. Det verkar som att du ser det som en ständigt pågående process?

– Ledarskap är något som jag verkligen brinner för. Jag ligger alltid i träning, både som ledare och med rena kunskaper. Jag har haft förmånen att kunna gå olika kurser löpande hela tiden så att jag kan hålla mig uppdaterad inom det senaste. Och det är en av de viktigaste delarna nu när vi går igenom en förändring som vi gör på SJ, att vi har starka, duktiga ledare som verkligen kan se till att våra medarbetare kan hantera kunderna och vet exakt vad som gäller. Vi har blivit mycket bättre på att ge våra ombordare utbildning och tydligare ramar, och om man tittar på våra kundundersökningar går det hela tiden uppåt inom ”bemötande” och”komfort”. De som reser med oss blir nöjdare och nöjdare.

Profil Crister Fritzson

Född: 1961
Familj: Fru, tre barn, hund
Bor: I Järfälla, sommarstuga i Vaxholm. Pendlar till Uppsala där hans tvillingar studerar på universitetet.
Kommer från: Skulturp i Västergötland, utanför Skövde. Flyttade till Stockholm i början av 80-talet.
Utbildning: Bland annat IHM, IFL och Insead.
Karriär: Vd för Teracom och Boxer, har tidigare jobbat på bland annat Motorola och Allgon.
Boktips om ledarskap: ”Jag tycker Jim Collins är bra, han som skrev Good To Great. En senare bok heter Built To Last, den handlar om att organisationen bör utgå från individen. Även Percy Barneviks bok om ledarskap tyckte jag var bra.”

TEXT: CHRISTIAN VON ESSEN
FOTO: WILHELM REJNUS

Intervjun med Crister Fritzson genomfördes i oktober 2013 och publicerades i Travel Reports decembernummer. Någon ”vargavinter” har vi ännu inte sett till.

SENASTE NYTT

ANNONS: