Tillväxtdagen har i år tema Hållbart Turismföretagande, och programmet ser ut som följer:

Datum: Onsdagen den 19 mars

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Tid: Tillväxtdagen 10:15-14:30, FuTURe 15:30-17:45.

Plats: J1-hallen (TUR, Svenska Mässan, Göteborg).

9:15-10:15 Registrering, kaffe och mingel.

10:15-10:30 Hållbart turistföretagande i besöksnäringen. Regeringens insatser och syn på utvecklingen med representant (TBA) från näringsdepartementet.

10:30-10:45 Lansering av årets trendanalys. Vad har hänt det senaste året, hur ser trenderna ut och vad måste ske för att turistnäringen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt? Björn Arvidsson, analysansvarig Swedish Tourism Innovation Center (svb).

10:45-11:05 Forskning om hållbarhet och entreprenörskapVad säger forskningen om företagande och hållbarhet, är det en möjlig ekvation? Är hållbarhet ett mer kostsamt alternativ eller kan hållbara arbetssätt och strategier vara mer gynnsamma i det långa loppet? Maria Lexhagen, forskare, ETOUR.

11:05-11:40 Destinationsutveckling med olika teman. Hur kan en destination utvecklas med hjälp av olika teman, tex mat, cykling och triathlon? Lyssna till hur casen ”Matupplevelser- Gastronomi och aktiviteter i kombination”, ”Biking Dalarna” och ”IronMan/Kalmar Triathlon” har använts för att locka besökare. Med Karin Gydemo Grahnlöf, Jämtland Härjedalen Turism, Lotta Magnusson, Region Darlarna, Christian Ek, Sälen Bike Park/Skistar Sälen och Karin Ekebjär, besöknäringen-näringsliv och tillväxt, Regionförbundet i Kalmar län.

11:40-12:00 Destinationsfinansiering. Finansiering är en väsentlig pusselbit för företagare, entreprenörer och destinationer. Vilka strategier och metoder kan turistföretagare använda för att växa och bli mer lönsamma? Lars-Börje ”Bulan” Eriksson, Senior partner, Razormind.

12:00-13:00 LUNCH

13:05-13:20 Affärsutveckling för småföretagare inom turistnäringen. Lyssna till vad Kurbits affärsutvecklingsprogram kan bidra med för småföretagare inom turistnäringen och varför programmet blivit utsett till Good Practice av EU. Erika Charbonnel, verksamhetsansvarig, Kurbits

13:20-13:35 Prissättning. Balans, värde och omsättning. Hur kan man skapa ett värde på sina produkter med hjälp av strategisk prissättning? Cecilia Hed Malmström, polarguide, föreläsare och författare.

13:35-13:50 Kvalitetssäkring. Vad kan företag i besöksnäringen göra för att utvecklas på ett hållbart sätt och samtidigt bli mer konkurrenskraftiga på den nationella och internationella marknaden? Christian Åberg, partneransvarig, Swedish Welcome

13:50-14:05 Socialt entreprenörskap. Samverkan, gemenskap och autenticitet är viktiga byggstenar i turism. Hur kan man ta hjälp av lokalbefolkningen för att skapa och utveckla en turismprodukt? Jeroen Sleurs, Stilleben

14:05-14:30 Sammanfattande paneldiskussion. Vilka lärdomar kan företagare i besöksnäringen dra av dagens presentationer av trendanalys, forskning och destinationsutveckling? Paneldiskussion med Jan Lundin, CEO, Swedish Tourism Innovation Center, representant från näringsdepartementet, Björn Arvidsson, analysansvarig, Swedish Tourism Innovation Center och Maria Lexhagen, forskare ETOUR.

Boka din biljett här!

SENASTE NYTT

ANNONS: