DOT godkänner NDC på vissa villkor

Ons 18 jun, 2014 - 7:07

Den amerikanska transportmyndigheten, Department of Transportation (DOT), har nyligen tillkännagivit i en s.k. ”Order to show cause” att man avser godkänna IATA:s Resolution 787 förutsatt att ett antal villkor uppfylls.

I Resolution 787 slås fast att en ny teknisk standard baserad på XML-språket (Extensible Markup Language) ska användas för kommunikation av data inom flygbranschen, vilket kommer att göra det möjligt för flygbolagen att ge kunderna detaljerade och personliga erbjudanden, när dessa önskar boka flygresor. Projektet kallas NDC, New Distribution Capability.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

IATA skickade in sin ansökan till DOT avseende Resolution 787 redan i mars 2013.

Enligt IATA kommer NDC att underlätta försäljningen av tilläggstjänster och ge kunderna större valmöjligheter i ett varierat utbud av tjänster. IATA hävdar att NDC även kommer att göra det lättare att jämföra priser och utbud. Som exempel på sådana tjänster och tilläggstjänster som kan lyftas fram på ett helt annat sätt än idag nämns benutrymme, tillgång till lounger, wi-fi etc. Det blir även lättare att ge personliga erbjudanden och också koppla dessa till olika lojalitetsprogram. Sammanfattningsvis menar IATA att NDC kommer att öka konkurrensen inom flygmarknaden, inte minst genom att det blir lättare för teknikleverantörer att utveckla nya lösningar som ligger utanför de nuvarande distributionssystemen, däribland GDS-företagen. Även nya aktörer kommer att kunna distribuera flygbiljetter.

Ett stort antal intressenter, däribland flygbolag, järnvägsbolag, GDS-bolag, resebyråer, organisationer och privatpersoner har lämnat synpunkter, såväl positiva som kritiska, till DOT.

Kritiken har huvudsakligen kommit från GDS-företagen, resebyråerna och olika organisationer, som framför allt har uppehållit sig vid integritetsfrågorna. NDC ger flygbolagen möjlighet att i större utsträckning än idag samla in uppgifter om resenärerna, som kan användas för exempelvis individuell och möjligen diskriminerande prissättning. Andra frågor som oroar kritikerna är att det kommer att bli svårare att upprätthålla interline-förbindelser, eftersom inte alla flygbolag kommer att ha råd att gå över till den nya teknologin. Det finns även risk, menar man, för att flygbolagen inte längre kommer att publicera priser som är tillgängliga för alla resenärer, s.k. published fares.

Efter en överenskommelse mellan IATA och Open Allies, en sammanslutning av ett stort antal resebyråer och GDS-företag som överlämnats till DOT, har myndigheten beslutat att godkänna resolutionen med följande bland annat villkor:

Godkännandet innebär inte ett godkännande av överenskommelser mellan flygbolag om affärsmodeller för försäljning av flygtransporter eller att speciella standarder måste användas för överföring av data.
Alla standarder som utvecklas i enlighet med resolutionen måste vara möjliga att använda för alla, flygbolag, GDS:er och agenter. Ingen får stängas ute.
Inga flygbolag får hindras från att fortsätta att använda existerande standarder. Standarder som utvecklas ska vara kompatibla med existerande standarder.
Sist men inte minst godkännandet innebär inte att flygbolagen får kräva in passagerar- och personuppgifter utan att detta sker i enlighet med företagens integritetspolicy.
Efter tillkännagivandet har alla berörda haft möjlighet att ange skäl (show cause), varför delar av eller hela Resolution 787 inte bör godkännas.

ECTAA har i sin skrivelse till DOT bland annat angett att man önskar att resolutionen endast ska betraktas som en rekommendation och inte vara bindande för vare sig flygbolag eller agenter. Även om ECTAA välkomnar DOT:s förslag att möjligheten att ”shoppa flygresor” anonymt behålls, vilket inte tydligt framgår av resolutionen, rekommenderar man att den inte godkänns i sin nuvarande form.

Källa:SRF-org.se

SENASTE NYTT

ANNONS: