Så säger charterarrangörerna

Mån 23 Jun, 2014 - 6:59

DN:s granskning visar att det är svårt att köpa en etisk charterresa.

Så säger charterarrangörerna.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

• Ving:

Hur arbetar ni med hållbart resande?

– På Ving och i Thomas Cook-gruppen arbetar vi aktivt för att minimera de negativa effekterna och öka de positiva effekterna av turismen. Vi strävar alltid efter att utgå från hållbarhetsaspekten, både när det gäller vår egen verksamhet och då vi samarbetar med lokala partners. Vi arbetar med alla aspekter som kan falla inom ramen för hållbarhet, men vi har fyra fokusområden; barnarbete, arbetsvillkor, barnsexturism och miljö.

Har alla hotell ni erbjuder anständiga arbetsvillkor?

– Ja, alla hotell vi erbjuder i vårt utbud skall erbjuda sina anställda anständiga arbetsvillkor. I våra hotellkontrakt har vi en code of operation som berör just arbetsvillkor. Självklart är det svårt för oss att följa upp och kontrollera alla enskilda hotell världen över. Därav arbetar vi med Travelife, en certifiering och kontrollorgan inom turistindustrin som följer upp hur certifierade hotell arbetar med socialt ansvar, däribland arbetsvillkor, och miljö.

Vad har ni för policy när det gäller arbetsvillkor? Är det till exempel ett krav att anställda har rätt att engagera sig fackligt?

– Vi ska enligt vår policy verka för att arbetsvillkoren innefattas av fackföreningsfrihet, minimilöner, en god arbetsmiljö och reglerad arbetstid.

Hur många av era hotell är Travelife-certifierade?

– I dagsläget cirka 150 hotell. Här bor cirka 40 procent av våra gäster. Målet är att alla Sunwing Family Resorts ska vara märkta med Travellife Gold och att alla Sunprime Hotels SunConnect Resort, Sentido och Family Garden ska ingå i Travelife-programmet.

Hur har ni arbetat med att göra det enklare för kunderna att välja etiska och ansvarstagande alternativ till semestern?

– Alla hotell som är certifierade via Travelife har loggan vid sin hotellpresentation. Via vår hotellhittare kan man även söka på certifierade hotell. På ving.se har vi en funktion som vi kallar hotellhittaren, här finns miljöcertifiering med som ett kriterium, för att det ska vara lätt att hitta ett sådant hotell i vårt utbud. Det går ännu inte att söka enbart på sociala villkor.

• Apollo:

Har alla hotell ni erbjuder anständiga arbetsvillkor?

– Om du skulle resa runt till alla hotell vi erbjuder världen över så är jag rätt säker på att du någonstans, vid något tillfälle hittar något som inte är i linje med de krav vi ställer. Och svaret på frågan varför det är så är att det är att vi äger inte hotellen, vi driver dem inte. Vi kan ställa krav på arbetsvillkor i de avtal vi har med hotellen och det gör vi. I de allra flesta fall är det inga problem och det fungerar bra, men om vi letar hittar vi säkert något problem. Vi är medvetna om det, vi vet ungefär vilka typer av problem som förekommer och vi försöker göra allt vad vi kan för att förhindra att det ska uppstå. Vi jobbar med utbildning och långsiktighet.

Vad har ni för policy när det gäller arbetsvillkor? Är det till exempel ett krav att anställda har rätt att engagera sig fackligt?

– Vi har en code of conduct som alla våra samarbetspartners skriver på.Den ingår i det avtal vi skriver. Brott mot avtalet är grund för att det ska kunna sägas upp. Hotellen granskas och följs upp på olika sätt. Via vår egen personal, via externa partners som Travelife-granskare till exempel.

Hur många av era hotell är Travelife-certifierade?

– Just nu har vi 75 Travelife guld-hotell. 19 travelife silver och 2 travelife brons. Men det räcker inte enbart att titta på antalet hotell utan det viktiga för oss har varit att se hur stor andel av våra kunder som bor på dessa hotell. Så i dagsläget står dessa hotell för cirka 25 procent av andelen.

Hur har ni arbetat med att göra det enklare för kunderna att välja etiska och ansvarstagande alternativ till semestern?

– För att göra det enklare så har vi travelife märkningen synliga på alla hotell. Vi har dem samlade på ett ställe för den som vill kunna se hela utbudet. Vi har jobbat med att göra det så enkelt som möjligt att söka på dessa hotell.

• Fritidsresor:

Hur arbetar ni med hållbart resande?

– Som första nordiska charterarrangör är nu Fritidsresor miljöcertifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Vi arbetar aktivt för att minimera och förebygga vår negativa miljöpåverkan genom att minimera användningen av fossila bränslen i alla delar av vår verksamhet där det är möjligt, minimera kemikalieanvändningen och avfallsmängder och skapa förutsättningar för källsortering och återvinning av avfall och restprodukter i största möjliga utsträckning. Vi samarbetar aktivt med våra partners och underleverantörer så att också de kan minimera deras miljöpåverkan. Vi försöker inspirera våra kunder och hjälpa dem välja en grönare och mer rättvis semester.

Har alla hotell ni erbjuder anständiga arbetsvillkor?

– Oklar på exakt vad som avses med termen anständiga. Vårt kontrakt med hotell och andra leverantörer berör områden som Arbetsförhållanden och anställningskontrakt, barnarbete, skydd av barn mot sexuellt utnyttjande, diskriminering, arbetstid och löneersättning, att samarbetspartners följer nationell- eller branschstandard vad gäller lön och förmåner som semestertid, ledighet och högtider.

Vad har ni för policy när det gäller arbetsvillkor? Är det till exempel ett krav att anställda har rätt att engagera sig fackligt?

– I vår uppförandekod ingår att leverantören går med på att följa våra riktlinjer inom områdena korruptionsbekämpning, mänskliga rättigheter, Health & Safety, miljöpåverkan, etik och informationssäkerhet. Kapitlet om arbete och mänskliga rättigheter anger allt från förbud mot barnarbete, tvångsarbete och slavarbete till den maximala arbetstiden, ersättningar och säkra arbetsförhållanden. Rätten att engagera sig berörs i den hållbarhetsaudit som genomförs på varje hotell men inte i en specifik policy.

Hur många av era hotell är Travellife-certifierade?

– 244 hotell av totalt 1500 är certifierade med Travelife eller liknande certifiering. Det vi rekommenderar hotellen är Travelife, men vi godkänner även andra certifikat.

Hur har ni arbetat med att göra det enklare för kunderna att välja etiska och ansvarstagande alternativ till semestern?

– På vår webbsida informerar vi våra kunder om 20 tips som UNESCO tagit fram till oss på hur resenärer kan minimera påverkan på miljön under resan. Information om hållbart resande finns i det välkomstmaterial som distributeras på alla resmål till varje kund. Vi arbetar för närvarande med att lägga upp en länk på vår hotellsida till en sida där vi beskriver vad hållbarhetscertifiering för hotell innebär, samt länkar till de för närvarande 244 hotell som är certifierade. Detta innebär att de kunder som specifikt vill bo på ett certifierat hotell enkelt kan söka där

• Solresor:

Har alla hotell ni erbjuder anständiga arbetsvillkor?

– I våra avtal kräver vi att våra samarbetspartners, det vill säga bland annat hotell, följer de lagstiftningar som gäller i respektive land.

Vad har ni för policy när det gäller arbetsvillkor? Är det till exempel ett krav att anställda har rätt att engagera sig fackligt?

– Se ovan.

Hur många av era hotell är Travelife-certifierade?

– Inget av våra hotell i vårt utbud kommunicerar att de är Travelifecertifierade.

Hur har ni arbetat med att göra det enklare för kunderna att välja etiska och ansvarstagande alternativ till semestern?

– Vi berättar om Eden Lifestyle och Eden Lifestyle Garden, och märker tydligt ut de hotell som är anslutna dit. Den stora vinsten för miljön på dessa hotell är att vi för varje bokning planterar ett träd, vilket hittills har resulterat i mer än 54000 planterade träd på Malta, Sicilien och Madeira.

• Airtours:

Hur arbetar ni med hållbart resande?

– Sedan januari i år samarbetar vi med VI-skogen och uppmuntrar alla våra resenärer ge ett bidrag på fem kronor per resenär som går direkt till trädplantering vid Victoria sjön. Airtours skänker sedan lika mycket till.

Har alla hotell ni erbjuder anständiga arbetsvillkor?

-Alla våra hotell är noggrant utvalda och kontrolleras en gång om året. Eftersom vi varken äger några hotell eller sitter på några långa hyreskontrakt kan vi snabbt göra förändringar och avsluta samarbeten när vi eller våra resenärer upplever att saker inte står rätt till.

Vad har ni för policy när det gäller arbetsvillkor? Är det till exempel ett krav att anställda har rätt att engagera sig fackligt?

– Eftersom vi besöker hotellen ofta har vi en bra kontroll på att de följer lagar och regler som finns. I dag går ungefär 90 procent av våra resor till EU-länder. Här förväntar vi oss att hotell som vi samarbetar med följer lagar och regler som finns inom respektive EU-land. På senare år har Turkiet växt fram som en stor destination hos oss. I dag har vi inget färdigt sätt att följa upp hotell här, men tittar på olika alternativ såsom Travelife.

Hur många av era hotell är Travelife-certifierade?

– Vi har ingen samlad bild av det, men med största sannolikhet är väldigt många det och också en hel del som lever upp till deras normer utan att veta om det.

Hur har ni arbetat med att göra det enklare för kunderna att välja etiska och ansvarstagande alternativ till semestern?

– Vi överväger att ta hjälp av bland annat Travelife eller någon annan liknande organisation.

Källa:dn.se

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report