TUR 2014 - Foto: Christian von Essen, Travelreport.se

Svensk Turism och Svenska Mässan meddelar att man samarbetar kring en ny årlig kongress för besöksnäringen i förbindelse med TUR-mässan. Arrangemanget bär namnet Branschforum för svensk besöksnäring, äger rum onsdag 18 och torsdag 19 mars 2015 och tycks till viss del ersätta den tidigare Tillväxtdagen.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

– Vårt främsta mål är att samla näringen. Vi vill inspirera, skapa action, blanda strategi och praktik och få en samsyn kring svensk besöksnärings utveckling, säger Magnus Nilsson, ordförande i Svensk Turism.

Satsningen har sin grund i 2020-strategin för svensk besöksnäring, och en viktig nyhet är att Ledarforum flyttar till Göteborg och samlar 200 branschchefer på onsdagen.

– Vi gör ett stort omtag till 2015. Samarbetet är ett led i arbetet med att anpassa TUR till olika målgrupper i syfte att skapa en ännu effektivare och mer nischad mötesplats. Det här är ett viktigt steg i den riktningen, säger Farhad Kakavand, affärsansvarig för TUR.

CHRISTIAN VON ESSEN

SENASTE NYTT

ANNONS: