Foto:sas

Konsumentverket kräver bevis för olika miljöpåståenden som flygbolagen SAS och Bra använder i sin marknadsföring, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Bra påstår bland annat att man tillämpar ”full klimatkompensation” i vissa fall, vilket verket ställer sig frågande till.

Ifrågasättandet av SAS reklam berör påståendet att Eurobonusmedlemmars resor med bolaget ”koldioxidkompenseras till 100 procent”. Där kräver Konsumentverket bevis för att så är fallet, och man menar att den information som går att hitta på SAS webbplats är otillräcklig och svår att förstå. 

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Bra har ett liknande påstående där man hävdar att ”varje kilo biobränsle reducerar de fossila utsläppen av koldioxid med cirka 70 procent”. Som grund för påståendet har man en biobränsleflygning mellan Bromma och Umeå där utsläppen av koldioxid minskade med 65 procent. Det man inte berättar är emellertid att flygningen genomfördes med ett modernt plan och har jämförts med utsläppen från ett äldre plan, skriver Konsumentverket. Flygplansbytet stod för ungefär hälften av minskningen och hälften av effekten berodde på biobränslet.

”Man torde därmed kunna dra slutsatsen att minskningen av koldioxidutsläpp som beror på biobränslet är strax över 30 procent”, skriver Konsumentverket som ställer sig frågande till att att bolaget frekvent påstår sig kunna reducera koldioxidutsläppen med 70 procent.

”Konsumentverket emotser därför underlag som visar att de fossila utsläppen av koldioxid minskar med 70 procent”, heter det i Konsumentverkets nedslag.

Bra använder sig också av begreppet ”full klimatkompensation” i marknadsföringen, som Konsumentverket anser är vagt och kan tolkas på olika sätt.

”Exempelvis kan uttrycket förstås som att klimatet kompenseras till fullo ur alla aspekter för den belastning det innebär för miljön att flyga när en konsument reser med BRA. Det innefattar inte enbart bränsleförbrukning utan även livscykeln för flygplanen och all verksamhet”, skriver Konsumentverket som kräver bevis för att hela flygresan är fullt ut klimatkompenserad.

Källa:di.se

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report