Foto:airbus

Flygplanstillverkaren Airbus har beslutat att dra ned på kapitalinvesteringar med runt en fjärdedel och vidta besparingsåtgärder som i akt och mening ska rädda bolaget. 

Från och med nu ska endast ”kritiska och livsuppehållande aktiviteter” genomföras i bolaget, enligt delårsrapporten för första kvartalet.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Franska Airbus fokuserar för närvarande näst intill helt och hållet på besparingsåtgärder under den pandemikris som blivit den värsta någonsin för flyget, enligt rapporten.

Tillverkaren redogjorde för en halverad vinst med 15 procent lägre omsättning för det första kvartalet med ett kassaflöde som var negativt med 8 miljarder euro, inklusive en rekordbot för att förlika en mut- och korruptionshärva i Storbritannien, Frankrike och USA.

Airbus har dragit tillbaka sin guidning för helåret och dessutom ställt in utdelningen för 2019. Arbetet har under kvartalet också inneburit förhandling med kreditgivare om flera nya lånefaciliteter.

Källa:nyhetsbyrån direkt

SENASTE NYTT

ANNONS: