Foto:norwegian

Riksgälden meddelade på tisdagen att man avslår flygbolaget Norwegians svenska dotterbolags ansökan om kreditgaranti. Beslutet motiveras med att myndigheten anser att det vid utgången av 2019 fanns en hög risk att bolaget inte skulle kunna fullgöra sina ekonomiska åtaganden. 

I ett pressmeddelande skriver Riksgälden att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att ställa ut kreditgarantier för nya lån flygbolag som i januari hade svenskt tillstånd och sin huvudsakliga verksamhet i landet. 

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Enligt Riksgälden får en garanti endast beviljas till flygbolag som bedöms ha varit ekonomiskt redbara vid utgången av 2019. 

”Riksgäldens bedömning avseende Norwegian är att det per den 31 december 2019 förelåg en mycket hög risk för att Norwegian inte skulle kunna fullgöra sina ekonomiska åtaganden samt att företaget då inte bedömdes ha förmåga att hantera ytterligare skuldsättning. Företaget har därför inte ansetts ekonomiskt redbart per den 31 december 2019. Norwegians ansökan har därför avslagits”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. 

Norwegian är i sin tur kritiska till Riksgäldens beslut. 

”Vi tycker det är mycket märkligt att Norwegian inte ens kunde få låna ett par hundra miljoner kronor när SAS får många miljarder i stöd. Det visar tydligt att man inte vill ha sund konkurrens i Sverige. Vi uppfyller alla de krav som ställs på flygbolag för att få tillgång till statliga kreditgarantier”, skriver Norwegians kommunikationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson i ett mejl.

”Det märkliga i sammanhanget är att Norwegian först fick nej, sedan ja eftersom det annars skulle vara konkurrenssnedvridande (EU) men sedan slutligen nej”, fortsätter hon. 

Beslutet kan enligt Riksgälden inte överklagas. 

I början av maj ställde Riksgälden ut en kreditgaranti på 1,5 miljarder kronor till flygbolaget SAS. 

Enligt Riksgäldens hemsida ligger garantiramen i uppdraget på 5 miljarder kronor. Hittills har myndigheten fått in två ansökningar varav SAS alltså beviljats och Norwegians avslagits.

Källa:di.se

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report