Foto: Mats Montner

SAS har ingått en förlikning med svenska pilotfacket om att betala 10.000 kronor till uppsagda piloter.

Orsak: de sades upp via brev, i stället för personligen som LAS-regler föreskriver.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

SAS sade i somras upp 560 svenska, norska och danska piloter, vilket utgjorde cirka 40 procent av den samlade pilotkadern i det coronakrisdrabbade bolaget.

Förutom lön enligt avtal och anställningsregler under uppsägningstiden, vanligen sex månader, måste SAS nu betala 10.000 till de berörda svenska piloterna. Detta eftersom de fick beskedet per mail, samtidigt som formaliaregler i Lagen om anställningsskydd föreskriver att uppsägningar ska lämnas personligen (eller om så är oskäligt per rekommenderat brev).

Svenska Pilotförbundet (SPF) har under hösten processat mot SAS om detta, och uppger nu i ett färskt medlemsmail som Di har tagit del av att förlikning har nåtts:

”SPF har accepterat arbetsgivarens förlikningsbud om att 10.000 SEK skall utgå till varje berörd pilot”, heter det i mailet.

Samtidigt, framgår det, råder fortsatt osämja mellan fack och arbetsgivare om vad som ska stå som uppsägningsdatum för enskilda piloter. De flesta sattes till den 1 juli, utan att beakta enskilda piloters individuella förhållanden.

”Processen om att få dessa datum justerade är inte avslutad då förhandlingarna på lokal nivå avslutades i oenighet”, skriver SPF.

Karin Nyman, kommunikationsdirektör på SAS, bekräftar för Di att en förlikning har ingåtts men uppger att den bara berör 22 piloter och inte 260 som Di skrev i en tidigare version.

Norrmannen John Eckhoff, presschef på SAS, säger sedan att bolaget försökte nå de personer som skulle sägas upp på flera sätt, inklusive telefon och Microsofts kommunikationsmjukvara Teams, men då detta inte lyckades skedde kontakt via mail – vilket ett antal uppsagda klagade på, då de inte ansåg att SAS hade försökt tillräckligt hårt att nå dem personligen.

”Vi ansåg att saken var för liten för att ta till arbetsdomstol, och gick med på förlikning”, säger han.

Källa:di.se

SENASTE NYTT

ANNONS: