Sverige är mitt uppe i arbetet med att ta fram ett digitalt vaccinpass som ska kunna gälla för resor inom EU.
Den 1 juni ska vaccinpasset finnas på plats, men en rad frågetecken kvarstår, meddelar myndighetschefen Mats Snäll, som leder arbetet.
”Allt hänger på förutsättningarna. Det är fortfarande ovisst vilka krav som gäller.”

Myndigheten för digital utveckling, Digg, har fått i uppdrag att ta fram ett vaccinationsbevis, ett slags vaccinationspass, för att underlätta för resandet inom EU. 

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Chefen för digital utveckling, Mats Snäll, leder arbetet och upplever att Sverige ligger i fas med tidsschemat och ska börja med tester av tjänsten i april. Det svenska förslaget till vaccinbevis har blivit den tekniska förlaga som hela EU jobbar efter, säger han.

”EU har precis lämnat förslag för förordning och det svenska tekniska förslaget ligger till grund för EU:s ställningstagande kring vilken säkerhetsnivå man valt för det tekniska ramverket”, säger Mats Snäll på ett webbinarium som Svenska rese- och arrangörsföreningen, SRF, höll i veckan.

Men en rad frågetecken återstår. Förutom att visa om en resenär är vaccinerad ska passet ge information om resenären haft covid-19 och om antikroppar finns. Ett nytaget negativt covid-test ska också kunna vara ett alternativ och därmed finnas med i vaccinpasset. 

Passet ska kunna utfärdas både digitalt och på papper med en QR-kod med all nödvändig information som lätt kan scannas av vid gränsen.

”Folkhälsomyndigheten förvaltar det nationella vaccinationsregistret men vi behöver också få tag i källorna för negativa och positiva tester, de är något oklara. Det är inte säkert att allt det här behöver vara med i slutänden, men det är viktigt att förutsättningarna finns på plats och det gör de inte än”, säger Mats Snäll. 

Den 26 mars hade 5,5 procent av alla svenskar över 18 år vaccinerats och enligt det senaste beskedet ska alla vuxna ha fått minst en dos vaccin före halvårsskiftet. 

Mats Snäll har en försiktig förhoppning om att vaccinpasset ska vara klart den 1 juni. Men för det krävs också att EU beslutar om vilken förordning som ska gälla.

”Uppdraget blir tidsstyrt av EU, men den kommer inte att vara på plats den 1 juni, snarare handlar det om senare delen av juni”, säger Mats Snäll. 

Resjättarna TUI och Apollo välkomnar vaccinpassen men ser ingen stor ökning av antalet bokningar för resor under våren och försommaren. Det är först framåt hösten som resandet ser ut att komma igång. 

I hela EU råder fortfarande strikta restriktioner och i vissa länder som Norge, Finland, Belgien och Tjeckien råder inreseförbud för turister.

”Det är mer av en osäkerhet nu på våren, i linje med en mer otydlighet i rekommendationer. Längre fram mot hösten finns en större trygghet för att resa, där ser vi en hög efterfrågan. Den finns även kvar när vi tittar ännu längre fram”, säger Jessica Enbacka, vd på Tui Nordic.

Leif Vase Larsen, vd för Apollo, med fokus på Greklandsresor, håller med:

”Det är framför allt i juli och framåt vi ser de flesta bokningarna. Där har vi en bokningsgrad på 50-60 procent.”

Att det finns ett ressug när pandemin väl lagt sig visar inte minst den undersökning som internationella flygorganisationen IATA nyligen genomfört. Av de tillfrågade är 57 procent beredda att resa inom två månader om de bedömer att pandemin är någorlunda under kontroll. 

Däremot avskräcker karantänsregler från resande. 84 procent säger att man väljer bort resandet om det finns krav på karantän i landet. 

”Det är otroligt viktigt med digitala vaccinations- och testintyg som kan ersätta karantänsregler. Och här ser vi positiva signaler redan nu, där Island, Lettland och Litauen är några länder som lättar på både test- och karantänsregler om du har ett vaccinationsintyg”, säger Catrin Mattsson, Nordenchef på IATA.

Källa:di.se

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report