Foto.Skärgårdsstiftelsen

I år har vi tagit nästa steg i utvecklingen av Skärgårdsbarometern och fått
fram besökssiffror för hela Stockholms skärgård. Siffrorna visar att skärgården under 2021 hade över:

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

4,4 miljoner besökare. 

Skärgårdsbarometern är ett initiativ från Skärgårdsstiftelsen och finansieras i samverkan med Region Stockholm, Länsstyrelsen och Stockholm Archipelago. Den bygger på mobildata och är ett pionjärprojekt inom besöksräkning i Sverige.

I det första steget i utvecklingen av verktyget har vi tagit fram siffror på hur många som besöker Skärgårdsstiftelsens områden, men nu har vi även tagit fram siffror på hela Stockholms skärgård. Den skärgårdsdefinition som används är öar utan fast förbindelse, samma definition som Region Stockholm använder bland annat i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050.
 

Vad säger siffrorna?

  • Sammantaget bekräftar siffrorna det vi redan vet om den schizotopa belastningen av skärgården där kurvan idag ser ut som en alptopp mitt i sommaren. Det är något som alla aktörer i skärgården gärna vill se en ändring på.
    Vi arbetar därför för en ny säsong – nämligen den underbara hösten, med särskilt fokus på september. Något som skulle jämna ut kurvan framåt, så att vi ser mer av ett svenskt mjukt fjäll i statistiken.

I siffror betyder det att vi den mest besökta dagen – Midsommarafton, har 69 000 besökare i skärgården. Samtidigt som en dag i mitten av januari har 3 500 besökare. 

  • Siffrorna pekar också på att vi under juli når ett kapacitetstak, med fullt utnyttjat antal bäddar och väldigt mycket båtar ute. Detta ser vi framförallt genom att siffrorna under juli rör sig mycket lite mellan 2019-2021, och då har vi på helheten sett flera rörelser kopplat till pandemin under övriga delar av året.
     
  • Vi kan även se att det finns försiktiga siffror som visar på en ökning under vintern, vilket kommer att bli spännande att följa under 2022.

Jämförelsesiffror: Att mäta genom mobildata är något som nu börjar bli mer och mer populärt, men än så länge saknas det data från andra välbesökta kustområden som t ex Västkusten eller Höga kusten. Bland de jämförelsedata (dock inte från mobildata) som finns kan vi konstatera att Liseberg ligger högst med ca 3 miljoner besökare. Sälen redovisar ca 2 miljoner besökare och Åre ca 1 miljon besökare.

SENASTE NYTT

ANNONS: