Visit Swedens projektledare för exportprogrammet för måltidsturism Jens Heed, Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, Visit Swedens VD Susanne Andersson, Stabschef Visit Stockholm Thomas Laurell.

Visit Sweden överlämnar sin slutrapport för det nationella uppdraget kring exportprogrammet för måltidsturism till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Däri finns bland annat ett förslag till en nationell handlingsplan för svensk måltidsturism.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

  • Efter fem års arbete överlämnar vi nu med glädje slutrapporten av ett mycket lyckat arbete som utvecklat Sveriges måltidsscen och skapat internationell uppmärksamhet för Sverige som en nyskapande måltidsdestination, säger Susanne Andersson, VD för Visit Sweden.
  • Genom det nationella samarbetet i exportprogrammet har vi i Sverige under dessa år verkligen lyckats stärka både erbjudandet och varumärket som ett land att besöka för de som är intresserade av mat och dryck. Det är en viktig grund för fortsatt utveckling som matdestination, säger Jens Heed, Projektledare Visit Swedens exportprogram för måltidsturism

Visit Sweden har mellan åren 2017 och 2022 arbetat med ett nationellt projekt i form av ett exportprogram för måltidsturism, för att stärka Sveriges konkurrenskraft som måltidsdestination, öka utländska besökares konsumtion av restaurangtjänster och livsmedel samt skapa en ny marknad med en aktiv målgrupp, de matintresserade resenärerna.

Exportprogrammet har finansierats av Landsbygdsprogrammet/EU, Visit Sweden och programmets partners, totalt med 57 miljoner kronor. Resultatet slutredovisats har redovisats för uppdragsgivarna och slutrapporten överlämnades officiellt till Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg igår, 15 juni.

Samarbetet mellan Visit Sweden och svenska, regionala aktörer under projektet har varit omfattande och den breda kunskapen har bidragit till att utveckla lokala entreprenörer och Sveriges erbjudande som destination för mat- och dryckesintresserade besökare, samt det förslag på nationell handlingsplan som även inkluderas i rapporten.

Bland höjdpunkterna i slutrapporten återfinns:

  • Ett förslag på en nationell handlingsplan för svensk måltidsturism.
  • Signifikant och mätbart ökat internationellt intresse för Sverige som måltidsresmål under perioden.
  • Produkt- och destinationsutveckling bland aktörer som kan bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom måltidsturism, som uppnåtts genom kunskapsdelning.
  • Måltidsturism i Sverige tar stor del av sin kraft och utgångspunkt i den lokala maten och mattraditionerna, blir det viktiga verktyg för hållbarhet. Genom att dra nytta av Sveriges potential och bidra till affärer, tillväxt och nya jobb inom besöksnäringen hela landet – har exportprogrammet för måltidsturism bidragit till delmål 8.9 och 12b i FN:s globala hållbarhetsmål.

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report