Foto:LFV

Den 1 februari uppdateras LFVs instruktion med uppdraget att inom och utom landet tillhandahålla information och tjänster som stödjer obemannad luftfart. LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas förordnande förlängs med ytterligare tre år från och med den1 april till och med den 31 mars 2026.

– Att få leda myndigheten som är ansvarig för att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst, är ett viktigt samhällsuppdrag. Liksom hela flygbranschen står även vi på LFV inför en framtid präglad av nya förutsättningar. Jag är stolt och glad över möjligheten att fortsätta som generaldirektör.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

– De senaste åren har omvärldsläget, takten i teknikutvecklingen och kraften i klimatomställningen påverkat hela flygsektorn och de flygtrafiktjänster som vi ansvarar för. Vi går nu en spännande tid till mötes. Dels ser jag att vi som leverantör av flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart har en viktig roll i uppbyggnaden av ett funktionellt totalförsvar. Dessutom har vi nu fått en ny huvuduppgift att tillhandahålla tjänster för planering och genomförande av flygning för obemannad luftfart. Jag ser verkligen fram emot att leda Luftfartsverket in i denna nya tid, säger Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.

Med den uppdaterade instruktionen blir Luftfartsverkets huvuduppgifter att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart och tjänster för obemannad luftfart. Den uppdaterade instruktionen innebär att möjliggöra för obemannad luftfart med bibehållen flygsäkerhet i de lägre delarna av det svenska luftrummet i större omfattning än idag. Tjänster ska tillhandahållas för samhällsviktiga operatörer, kommersiella drönaroperatörer samt för hobbyanvändare med fokus på bevarandet av luftfartens och allmänhetens säkerhet. Genom det utökade uppdraget kan LFV bidra till ökad samhällsnytta för viktiga transporter och tjänster som kan utföras med hjälp av drönare.

Ett fortsatt förtroende tilldelas även LFVs generaldirektör där förordnandet förlängs med ytterligare tre år. Ann Persson Grivas tillträdde sin tjänst som myndighetschef den 1 april 2017 och har sedan dess lett LFVs utveckling under sex år. Med förlängningen fortsätter arbetet med att driva en robust, hållbar och framtidsanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

Källa:Enligt Pressmeddelande.

Fakta LFV 

  • LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans, Remote Tower Services, RTS.
  • Vi flygtrafikleder vid 16 flygplatser/flottiljer och från fyra kontrollcentraler i Sverige: ATCC Stockholm, ATCC Malmö, RTC Stockholm och Östgöta Kontrollcentral ÖKC.
  • Vi bedriver forskning och utvecklar tjänster och operativa koncept för att möta nya förutsättningar som ökar säkerhet, effektivitet, kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet.
  • LFV samarbetar i olika allianser och organisationer för att effektivisera det europeiska luftrummet.
  • LFV har över 75 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
  • LFV har cirka 1100 anställda.

SENASTE NYTT

SENASTE NUMRET

Annons

RESEREPORTAGE

Annons

KRÖNIKA

Annons


Jobbannonser

Ny på jobbet

Video

Facebook

Gå gärna in på Facebook och gilla Travel Report