Foto:halmstad flygplats.

Det kommunala bolaget Halmstads Flygplats AB ska beviljas ekonomiskt stöd på drygt 21 miljoner kronor för 2023 föreslår personal- och ledningsutskottet.

Det ekonomiska stödet på 21 523 000 kronor innehåller delvis 2 523 000 kronor i driftstöd för 2023 från Trafikverket. Resterande 19 000 000 kronor är ett koncernbidrag från moderbolaget Halmstads Rådhus AB för att täcka bolagets underskott från 2022. 

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Frågan om det finansiella stödet till flygplatsen är återkommande varje år. Med stöd i EU:s statsstödsregler har kommuner rätt att ge ekonomiskt stöd till de flygplatser som har färre än 200 000 passagerare per år. Under år 2022 hade Halmstads flygplats 76 572 passagerare, vilket är en ökning sedan 2021 då det var 41 370 passagerare. 

– Flygplatsen är mycket viktig för Halmstad och det är glädjande att vi nu ser en tydlig återhämtning efter pandemin, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i utskottet.

– Flygplatsen är viktig för Halmstad. Snabba kommunikationer med Stockholm gynnar näringslivet och tillför värde till kommunen både i det långa och det korta perspektivet, säger Joacim Svensson (SD), andre vice ordförande.

Enligt Pressmeddelande.

SENASTE NYTT

ANNONS: