Foto:Unlimited Travel

Rese- och eventkoncernen Unlimited Travel redovisar en omsättning på 141 miljoner kronor (108) i det första kvartalet 2023.

Bruttomarginalen uppgick till 18,2 procent (20,5) och rörelseresultatet på ebita-nivå var -1,7 miljoner kronor (1,2). Resultatet per aktie blev -0:41 kronor (-0:12).

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

”Trots lågkonjuktur, inflation och ett pressat ekonomiskt läge, upplever vi inte att kunderna vill spara in på resor och upplevelser. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan inom privatresor”, skriver vd Charlotte Blum i rapporten. 

Bokningsläget 2023 uppges vara bättre än föregående års första kvartal och försäljningsmässigt var det starkare än senaste jämförbara normalåret 2019. 

”Samtidigt som långresandet tagit fart är intresset fortsatt stort för det lokala resandet i Sverige och Norden, vilket flera av bolagen tagit fasta på med ett utökat utbud. Tendensen från förra året att fler bokar sina resor med kortare framförhållning kvarstår”, skriver Charlotte Blum.

Källa:Nyhetsbyrån Direkt-DI.SE

SENASTE NYTT

ANNONS: