Foto:Svenska Resebranschföreningen
Svenska Försäkringskassan har, som enda nordiskt land, plötsligt ändrat sin tillämpning av regelverket kring utstationering av reseledare inom EU. Konsekvenserna för den svenska resebranschen och enskilda reseledare är betydande skriver Svenska Resebranschföreningen SRF och arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen i en gemensam debattartikel i dagens SvD.
I nästa 20 år har reseledare som tillfälligt arbetat på destinationer inom EU kunnat få ett så kallat A1-intyg från Försäkringskassan. Detta innebär att, trots arbete utomlands, gäller svensk socialförsäkring. På så sätt blir arbetet pensionsgrundande i Sverige och såväl sjukpenning som föräldrapenning erhålls från det svenska systemet. Arbetsgivaren betalar också sociala avgifter i Sverige.

Det är enklare och tryggare för båda parter eftersom arbetstagaren vanligtvis bor, studerar eller arbetar i Sverige.– Utan förvarning har Försäkringskassan ändrat tillämpning genom att regelmässigt avslå reseledares ansökan om A1-intyg.

Konsekvenserna av detta är enorma för resebolagen och de enskilda individerna som skall ut och jobba några månader för att sedan komma tillbaka till Sverige eller utstationeras till en annan destination, säger Didrik von Seth, generalsekreterare för SRF.Försäkringskassan tog sitt beslut utan att först förhöra sig om vilka konsekvenser detta skulle medföra för resebranschen. Övriga nordiska länder fortsätter att godkänna A1-intyg som tidigare.

Som framgår av artikeln har experter i rättsutlåtande ifrågasatt Försäkringskassans nya princip.
– När nu resebranschen återhämtar sig efter pandemin var detta det sista vi önskade oss. Att en svensk myndighet på detta vis förstör för en hel bransch är anmärkningsvärt.

Vi har krävt att Försäkringskassan återgår till den tidigare tillämpningen samtidigt som frågan utreds på EU-nivå. Tyvärr har vi inte hörsammats, säger Didrik von Seth.

SENASTE NYTT

ANNONS: