Foto:Trafikverket

Nya åtgärder ska tas fram för att stärka säkerheten i tåg- och kollektivtrafiken. Ansvarig minister uppmanar resenärer att vara vaksamma.

”Mitt tips i det här mycket allvarliga läget är att inte sitta med lurar i öronen”, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Trafikverket och Transportstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärder för att stärka trygghet och säkerhet i tåg- och kollektivtrafik.

Beskedet kommer efter att Säkerhetspolisen förra veckan höjde terrorhotnivån från en trea till en fyra.

”Inom transportområdet är det en given utgångspunkt att resenärer ska känna sig trygga när de reser kollektivt”, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på en pressträff.

I slutet av juli gav regeringen 15 myndigheter i uppdrag att utveckla och intensifiera säkerhetsarbetet mot bakgrund av den ökade hotbilden.

På måndagsmorgonen hade Carlson ett möte med ledningen för Trafikverket och Transportstyrelsen, två myndigheter där säkerhetsnivån är hög sedan tidigare.

Myndigheterna får nu ytterligare uppdrag som rör just säkerheten i tåg- och kollektivtrafiken.

Förslag på ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska tas fram. Myndigheterna ska även överväga vilka krav som kan behöva ställas på järnvägsföretag och infrastruktur- och stationsförvaltare.

”Vilka konkreta säkerhetsåtgärder det kan röra sig om återstår att se”, enligt Carlson.

Men exempelvis i Storbritannien finns det krav på förvaltare på stationsområdet att ha kontroll på sin personal, och att utbilda sin personal. Exempelvis cafépersonal, säger han.

Carlson uppmanar allmänheten att leva sitt liv som vanligt, men med en större grad av vaksamhet. Saker som avviker från det normala i kollektivtrafiken ska anmälas direkt, säger ministern. Han uppmanar resenärerna att vara vaksamma på det som händer runtomkring.

”Mitt tips i det här mycket allvarliga läget är att inte sitta med lurar i öronen.”

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2024.

Källa:TT-DI.SE

SENASTE NYTT

ANNONS: