söndag 19 maj, 2024

Covidvaccin kan bli obligatoriskt vid resor

Dela

Ett framtida vaccin mot covid-19 kan bli obligatoriskt för att få resa in i vissa länder. Frågan är just nu högt på dagordningen bland världens beslutfattare.

”Vill man göra vissa saker kan man behöva vaccinera sig även om man inte tänkt det”, säger Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström.

För vissa är vaccinering en självklarhet, andra oroar sig över eventuella biverkningar. Men i diskussionerna förbises ofta en viktig dimension: Beroende på livsomständigheter kan vissa behöva vaccinera sig oavsett, enligt Richard Bergström.

”Utöver det som myndigheter rekommenderar – och vad medborgarna själva vill – så kommer vi behöva ta hänsyn till vilka krav som ställs av andra länder och på vissa platser. Det här är något som diskuteras överallt just nu; inom EU, Världshälsoorganisationen och bland kollegor i sektorn”, säger han.

I sitt jobb som Sveriges vaccinsamordnare, stationerad i schweiziska Genève, hör Bergström allt fler röster höjas för framtida vaccinationskrav inom olika sektorer.

”Om man vill göra vissa saker kan man komma att behöva vaccinera sig. Gällande resande så uttrycker flera länder redan krav på vaccinering och någon form av intyg för inresa. USA, Japan… flera länder har redan bestämt eller överväger det här”, säger han.

Och det är inte bara inom resenäringen som krav på vaccination kan bli verklighet. Enligt Richard Bergström diskuteras det även kring huruvida vaccinationsintyg kan komma att krävas vid lärosäten och arbetsplatser runt om i världen.

”För universitet med många internationella studenter är det en överlevnadsfråga att kunna återuppta sin verksamhet. Det kan handla om USA, Storbritannien, Singapore och andra platser dit många reser för att plugga. Jag har redan hört om universitet som kommer att kräva att både personal och studenter vaccineras för att skapa ett säkert campus.”

I många länder kan arbetsplatser där mycket folk vistas, så som sjukhus, fängelser och äldreboenden, även komma att ställa krav på vaccination för att få anställning, enligt Bergström.

Men hur ska det egentligen fungera? Just nu pågår ett omfattande arbete för att ta fram en plan kring de tekniska detaljerna.

”Det finns projekt hos WHO som tittar på olika tekniker och standarder för exempelvis ett digitalt gult vaccinationspass. Många jobbar med infrastrukturen kring det här; vad som kommer att behövas, vilka som kommer att behöva och efterfråga dem.”

I sin roll som vaccinsamordnare ansvarar Richard Bergström för att ett framtida vaccin kommer in i Sverige, men också för att hålla utkik kring vad som händer i omvärlden – hur diskussionerna går, vad som är nytt – och rapportera tillbaka till regeringen.

”Jag har delat med mig av observationen kring vaccinationskrav. Jag tror att man måste ha detta i bakhuvudet och börja uppmärksamma de krav som kan komma att ställas, inte bara från myndigheter men även från civilsamhället och det privata”, säger han.

Turerna kring ett framtida vaccin har varit många och långa – men nu ser Bergström en ljusning.

”Det går bra. Vi har sju avtal som blir klara inom kort för olika typer av vaccin. Vi satsar brett.

Källa:TT

Dela

Relaterade inlägg

Det visar den officiella inkvarteringsstatistiken som presenterades i dagarna. Destinationen noterar 684 200 gästnätter under...
Förra veckan fick över tre miljoner svenskar sin skatteåterbäring. Enligt färska bokningssiffror från reseaktören TUI har de...
Ny statistik från SCB / Tillväxtverket visar att antalet gästnätter på Sveriges campingplatser uppgick till...
Flygbolaget SAS flög 2 miljoner passagerare i mars, en ökning med 5 procent jämfört med...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy