Redaktionsledning

Ansvarig utgivare: Kjell Santesson – kjell(a)travelmedia.se
Layout/traffic:  – traffic(a)travelmedia.se

Marknad / Annons

Annonsbokning: Kjell Santesson – kjell(a)travelmedia.se

Webb

Webmaster:  – traffic(a)travelmedia.se

Kontaktinformation

Travel Media Nordic AB
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm
Tel: 08 545 660 00
press(a)travelreport.se

ANNONS: