torsdag 18 apr, 2024

Taxibolag ska betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete i färdtjänstupphandling

Dela

Två taxibolag samarbetade på ett otillåtet sätt i samband med att de lämnade anbud vid en upphandling av färdtjänstresor. Konkurrensverket har beslutat att företagen ska betala konkurrensskadeavgift på sammanlagt 1 550 000 kronor. Företagens ekonomiska situation har medfört att avgiften har bestämts till lägre belopp än vad överträdelsens allvar motiverar.

Det var i samband med att Ulricehamns kommun genomförde en upphandling av färdtjänstresor, arbetsresor och riksfärdtjänst som de två taxibolagen Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag och Väner Taxi AB samarbetade om anbudsinlämning och anbudspriser.

Konkurrensverket inledde en utredning efter ett tips från kommunen som hade fattat misstankar om samarbete mellan de två konkurrerande företagen. Det fanns tydliga likheter mellan de respektive anbud som bolagen hade lämnat in.

Konkurrensverkets utredning visar att de båda bolagen, trots att det inte är tillåtet, inför att anbuden lämnades hade haft direkta kontakter med varandra via e-post och telefon för att gemensamt utarbeta en plan för hur de skulle agera i upphandlingen.

– När konkurrerande företag väljer att samarbeta inför anbud i en upphandling i stället för att tävla om uppdraget är det en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna. Det sätter konkurrensen ur spel och riskerar att leda till högre priser och sämre villkor för den upphandlande myndigheten, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Det färdtjänstavtal som kommunen skulle upphandla omfattade fyra år, med möjlighet till två års förlängning, och planerades att träda i kraft den 1 september 2020. Kommunen uppskattade värdet på upphandlingen till totalt cirka 7 miljoner kronor per år.

Enligt Konkurrensverkets beslut ska Taxi Beställningscentral i Ulricehamns kommun Aktiebolag betala 300 000 kronor i konkurrensskadeavgift medan Väner Taxi AB ska betala 1 250 000 kronor i konkurrensskadeavgift för att ha genomfört ett konkurrensbegränsande samarbete.

Det är fråga om en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna som egentligen motiverar en högre konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket har dock vid fastställande av avgiften tagit hänsyn till att företagen befinner sig i en svår ekonomisk situation och att deras fortlevnad skulle äventyras om konkurrensskadeavgifterna skulle fastställas till högre belopp.  

Enligt Pressmeddelande.

Dela

Relaterade inlägg

Flygbolaget SAS flög 2 miljoner passagerare i mars, en ökning med 5 procent jämfört med...
Dulles flygplats i Washington borde döpas om till Donald Trump. Detta tycker republikaner som nu...
Det på många håll trivsamma påskvädret väntas nu förbytas i snöoväder. SMHI hade sedan tidigare utfärdat en gul...
Pennor, filtar och bestick från Air Force One är hett eftertraktade souvenirer bland dem som...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy