måndag 22 jul, 2024

Dela

Företagsresenärerna återvänder till SJ i rask takt

Foto:SJ

Från och med februari till och med april ökade affärsresandet med SJ med lite över 90 procent. Den 9 februari avskaffades restriktionerna och affärsresandet började öka på en gång. 30 april motsvarade antalet affärsresor med SJ 63 procent av antalet affärsresor vid samma tidpunkt 2019. År 2019 är det år då flest resenärer hittills valde att resa med SJ.

9 februari avskaffades restriktionerna efter den senaste covidvågen. Affärsresandet har ökat månad för månad sedan dess. 30 april motsvarade antalet affärsresor 63 procent av antalet affärsresor vid samma tidpunkt 2019, som är det år då flest resenärer hittills valde att resa med SJ.

Statistik från de två första veckorna i maj visar att ökningen fortsätter, men inte i riktigt lika snabb takt. Bokningsläget 30 april fram till midsommar var dessutom högre än motsvarande bokningsläge 2019.

Ökningen av affärsresandet är relativt jämnt fördelat över branscher och sektorer, med det undantaget att offentlig sektor har ökat sitt resande mer än genomsnittet. En orsak kan vara att offentliga organisationer var bland de sektorer som drog ner sitt affärsresande mest.

Mot bakgrund av dess tre omständigheter (den starka uppgången, det positiva bokningsläget, den jämna återkomsten) stärks SJ i sin bedömning att affärsresandet till hösten kommer att motsvara minst samma nivå som under 2019. SJ tror visserligen att det totala affärsresandet kommer att minska, men att tåget gynnas eftersom det affärsresande som görs flyttas över till transportslag med lägre utsläpp av växthusgaser.

Därför väljer affärsresenären tåget

SJ har frågat sina affärsresor varför de väljer tåget framför andra färdmedel. 61 procent anger som främsta skäl att restiden kan användas till arbete. Den anledning att välja tåget som ökar mest är att tåget har en mindre miljöpåverkan än alternativa färdsätt. 2019 var det 42 procent som angav miljöskäl. 2022 hade andelen stigit till 58 procent. En ökning med 16 procentenheter

Affärsresorna med SJ blir längre

Affärsresandet mätt i antal delresor motsvarade 30 april 63 procent av affärsresandet vid samma tid 2019, men mätt i personkilometer motsvarar affärsresandet 68 procent. Affärsresorna som görs 2022 är något längre än tidigare. Det kan bero på att flera företag och organisationer skrivit om sina resepolicyer och nu rekommenderar tåg för alla resor inom Sverige, men även till Oslo och Köpenhamn och något fall även till Centraleuropa.

Dela

Relaterade inlägg

Flygplanstillverkaren Airbus aktie faller nästan 10 procent efter en sänkt vinstprognos för 2024. Airbus hänvisar...
Under fredagen väcks åtal för de fyra personer som är brottsmisstänkta efter den omtalade springnotan...
Sedan mitten av maj plågas delar av norra Indien av en värmebölja, med temperaturer på...
Gotlandsbolaget, noterat på Nasdaq First North, redovisar ett justerat rörelseresultat på -66,7 miljoner kronor (-62,9)...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy