måndag 24 jun, 2024

900 miljoner i satsning på stärkt cybersäkerhet

Dela

Foto:fotoakuten

Regeringen lägger 900 miljoner på ny bas för Sveriges cyberförsvar i ett paket för att stärka landets digitala motståndskraft.

Sårbarheten i samhället ökar, säger finansmarknadsminister Max Elger (S) vid en pressträff.

Digitaliseringen och risker för brister i den, kombinerat med en oroligare omvärld, gör att regeringen vill satsa på cybersäkerheten.

Den mest konkreta delen i åtgärdspaketet gäller att det nationella cybersäkerhetscentret, som fortsatt är under uppbyggnad, får egna lokaler i Solna istället för att utgå från MSB:s kontor som de gjort hittills.

De nya lokalerna förvärvas av Fortfikationsverket för 900 miljoner kronor, verket ska renovera lokalerna innan de kan bli utgångspunkt för det nationella cybersäkerhetscentret. 2025 är satt som datum för när allt kan vara klart.

Det nationella cybersäkerhetscentret är i nuläget ett samarbete mellan Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). En tidigare målsättning var att centret skulle vara klart 2023.

”Det fanns en målsättning att vi skulle vara fullt funktionsdugliga 2023. Vi är redan i dag i drift, och vi fortsätter att utveckla den driften. Det ska utvärderas 2023”, säger Therese Naess, chef för centret och lägger till: ”De nya lokalerna kommer möjliggöra större samverkan, som finns i den längre målsättningen.”

I satsningen på digital säkerhet ger regeringen även Finansinspektionen två uppdrag, dels att övergripande klargöra hur de stärkt sin cybertillsyn men även specifikt ”öka kontrollen över de finansiella företagens outsourcade verksamhet”.

MSB får också ett uppdrag, nämligen att stärka Cert-se, som är den nationella funktionen för att hantera och förebygga it-incidenter.

Käla:TT-DI.SE

Dela

Relaterade inlägg

Under fredagen väcks åtal för de fyra personer som är brottsmisstänkta efter den omtalade springnotan...
Sedan mitten av maj plågas delar av norra Indien av en värmebölja, med temperaturer på...
Gotlandsbolaget, noterat på Nasdaq First North, redovisar ett justerat rörelseresultat på -66,7 miljoner kronor (-62,9)...
De gula postlådorna ska bli färre. Före sommaren ska Postnord plocka bort 13 procent av...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy