måndag 17 jun, 2024

Besöksnäringen i Östersund omsätter en miljard

Foto: Östersund

Dela

Under 2023 omsatte besöksnäringen i Östersund drygt en miljard kr, ett mål som sattes upp 2018 när en plan för utveckling av besöksnäringen togs fram. Målbilden var då att besöksnäringen skulle omsätta en miljard, en ökning om 155 mkr. För att uppnå det omsättningsmålet krävdes flera parametrar:

  • Ett ökat antal gästnätter (+ 14 % = + 60 000 nya kommersiella gästnätter behövde skapas, vilket krävde såväl ökad kapacitet samt förmåga att nyttja de delar av året där en kapacitetsökning var möjlig)
  • Ökningen skulle ske med målet att behålla beläggningsgraden på samma nivå som 2018, dvs 66%
  • En ökning av besökarnas genomsnittliga dygnsutlägg om 10%, från 580 kr/ dygn
  • Vår gästnöjdhet skulle nå 4.4 på en 5-gradig skala, vilket innebar en medelbetygsökning med 0.1 per år.

I tillägg skulle platsvarumärket mätas regelbundet för att se hur utvecklingen av varumärket Östersund tett sig under perioden.

Nu visar en sammanställning från NordAnalys att målen uppnåtts.

Elisabeth Richardsson på Destination Östersund berättar:
– Pandemin såg länge ut att påverka möjligheten att nå målet och vi pratade om att skjuta fram målet till 2025. Desto mer glädjande kan vi nu konstatera att målet uppnåtts. Det visar att besöksnäringen i Östersund har varit och fortsatt är viktig för Östersunds utveckling. Inför 2024 reviderade vi ”Plan för besöksnäringen” och målet är att arbeta fram ett nytt underlag, i samverkan med besöksnäringen och Östersunds kommun inför 2025 och framåt.
Just nu jobbar vi med ett gediget hållbarhetsarbete och ser på hur detta kan jacka i tillväxtplaner, utvecklingsidéer och kommande målsättningar.

Lars Häreblad från NordAnalys säger:
– Att mäta omsättningen av besöksnäringen är ingen ”exakt vetenskap”. Svårigheten ligger i att det inte entydigt går att definiera branschen och utgå från producentledet. Besöksmål, butiker, restauranger med mera har både lokalbefolkning och tillresta besökare som kunder. Därför får man använda en kombination av olika källor, och det krävs också ett visst mått av skattningar, då det inte finns tillgänglig data för alla parametrar. Men sammantaget ger den metod som använts (och har använts i många olika sammanhang) en god tillförlitlighet.

Det är en rad av datakällor som ligger till grund för det slutliga resultatet, med en total omsättning om 1 016 miljoner kronor, + 9 %. Omsättningen beräknas ge en total sysselsättningseffekt på motsvarande 1 134 årssysselsättningar, som en kombination av direkta och indirekta effekter.

  • Kommersiella gästnätter (SCB) mäter antal övernattningar på hotell, stugby, vandrarhem och camping
  • Gästnätter (släkt&vänner) (2022/23), en ny urvalsundersökning där totalt 1575 hushåll i Östersund fått svar på frågor om övernattande vänner/släktingar
  • Gästundersökning (2023), där framförallt utläggstal har hämtats, men även som underlag för skattning av bl.a. dagsbesök
  • Logiintäkter (SCB), som komplement till gästundersökningen, men också som en indikator för förändringar mellan åren
  • Besöksstatistik från olika besöksmål, evenemang etc. som en indikator över förändringar mellan åren.

Enligt Pressmeddelande.

Dela

Relaterade inlägg

Aviareps meddelar att Visit Estonia förlänger sitt samarbete med Aviareps som B2B-representant för Estland i...
Värmeböljan i Grekland har lett till ytterligare dödsfall och försvinnanden. På söndagen hittades en amerikansk man...
En ny undersökning visar att hälften av svenska folket upplever trängsel vid populära svenska semesterdestinationer....
Flera svenska stränder och hamnar prisas av organisationen Blå flagg. I år kommer flaggan att...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy