söndag 21 jul, 2024

Branschen arbetar med att komma till rätta med lokförarbristen

Dela

Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen
Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen

Lokförarbristen som råder just nu är något som branschen arbetar intensivt för att komma till rätta med. Det vi i branschen själva gör är att se till att tillhandahålla de LIA-praktikplatser som behövs och samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, för att därmed se till att rätt antal utbildningsplatser beviljas. Därför har vi inom Tågföretagen ingått en branschöverenskommelse i syfte att tydliggöra vår roll för att bidra till att lösa lokförarbristen.

Nu när samhället återstartar efter pandemin är det större efterfrågan på transporttjänster som gods- och persontrafik, på vissa håll mer än innan pandemin. Detta ställer höga krav på hela järnvägsbranschen att i alla led leverera den kapacitet och kvalitet som kunden efterfrågar. För tågföretagen är bland annat tillräcklig tillgång på resurser − där en av de viktigaste är tillgången på lokförare − avgörande för att kunna möta marknadens efterfrågan på transporter.

− Det är mycket viktigt att vi åtgärdar lokförarbristen som råder i branschen just nu. Under pandemin kunde våra medlemsföretag dessvärre inte anställa i större utsträckning än vad vi gjorde. Det är konsekvenserna av detta som vi behöver hantera nu, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Tågföretagen.

I dagsläget råder det ett gap mellan behov och tillgång på vissa nyckelkompetenser där lokförare är en sådan nyckelkompetens. Tågföretagen har i sin årliga analys identifierat ett behov av fler utbildningsplatser och skolorna har skickat in sina ansökningar till MYH. Det är av största vikt att MYH beviljar de lokförarutbildningar som branschen och skolan har ansökt om att få starta. Detta för att säkerställa att tågföretagen kan leverera sina samhällsviktiga tjänster.

Lokförarutbildningen under pandemin

Under pandemin sjönk biljettförsäljningen och många avgångar ställdes in kopplat till ett kraftigt minskat resande. Sveriges samtliga lokförarutbildningar fortsatte att bedriva sin verksamhet trots att kapaciteten att erbjuda lokförareleverna LIA-praktik minskade på grund av smittorisk – som bland annat ledde till svårigheter att vistas två personer i lokförarhytten – och reducerad tågtrafik.

Samtliga lokförarskolor ställde om till distansundervisning vilket krävde en tydlig struktur med bland annat inspelat material som komplement till lektionerna. Många av tågoperatörerna, liksom övriga företag i tjänstesektorn, anställde eller ersättningsrekryterade färre resurser kopplat till marknadens minskade efterfrågan. Trots det var 90 procent av de examinerade lokförareleverna i rätt arbete ett år efter examen enligt MYH:s statistik från 2021.

Tågföretagen samarbetar kring lokförarutbildningen

Sedan 2015 arbetar tågföretagen och lokförarskolorna tillsammans med en nationell utbildningsplan för lokförare för att säkra innehållet och kvaliteten i utbildningen. Lokförarutbildningen är en ettårig grundutbildning inom ramen för YH och efter examen och anställning hos operatör tar den operatörsspecifika utbildningen vid. Byter lokföraren sedan företag genomgår personen en ny operatörsspecifik utbildning för aktuellt företag.

Sedan 2017 sammanställs även tillgång och efterfrågan på lokförare och utbildningsplatser för att bättre kunna prognostisera resurstillgången framåt.

Yrkeshögskolan är grunden för lokförarförsörjningen, med operatörsspecifika utbildningar som kompletterar denna grund.

Branschöverenskommelse avseende praktikplatser (LIA) för lokförareleverLokförarbrist råder i branschen. Den inventering som branschen har gjort har fastställt behovet av fler utbildningsplatser.YH är grunden för lokförarförsörjningen, med operatörsspecifika utbildningar som kompletterar denna grund.De av branschens tågoperatörer inlämnade prognoser/avsiktsförklaringar som utgör underlag för antalet lokförarelever gäller och kommer att hedras, bland annat genom att säkerställa att motsvarande antal praktikplatser erbjuds till eleverna.

Enligt Pressmeddelande.

Dela

Relaterade inlägg

Flygplanstillverkaren Airbus aktie faller nästan 10 procent efter en sänkt vinstprognos för 2024. Airbus hänvisar...
Under fredagen väcks åtal för de fyra personer som är brottsmisstänkta efter den omtalade springnotan...
Sedan mitten av maj plågas delar av norra Indien av en värmebölja, med temperaturer på...
Gotlandsbolaget, noterat på Nasdaq First North, redovisar ett justerat rörelseresultat på -66,7 miljoner kronor (-62,9)...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy