måndag 27 maj, 2024

DSV ingår samarbete med SAS

Dela

Fotograf: Photographer

DSV blir det första företaget i Danmark som ansluter sig till SAS Corporate Sustainability Program. Partnerskapet innebär att DSV kommer att köpa hållbart flygbränsle till alla sina affärsresor med SAS under 2023. 

Den viktigaste faktorn för minska flygsektorns utsläpp är att ersätta fossila bränslen (fotogen) med hållbara flygbränslen (Sustainable Aviation Fuels – SAF). Nu påskyndar SAS samarbetet med företagskunder för att öka användningen av SAF. Avtalet med DSV utmärker starten för SAS Corporate Sustainability Program, ett initiativ utformat för att möta efterfrågan på hållbart flygbränsle och samtidigt minska de klimatpåverkande utsläppen från flygresor och flygfrakt. 

Vi på DSV är stolta över att kunna ersätta allt fossilt jetbränsle med SAF för alla våra affärsresor med SAS under 2023. Som en av världens största speditörer är vi medvetna om vårt ansvar att sträva efter att minska våra indirekta utsläpp. Sedan pandemin har vi reducerat våra affärsresor med flyg, men eftersom vi är ett globalt företag med kunder och affärspartners runt om i världen kan vi inte avstå helt från att flyga. Med det här initiativet försöker vi minska miljöpåverkan från våra affärsresor”, säger Jens Bjørn Andersen, koncernchef för DSV. 

SAS är en drivande kraft inom hållbart flygresor och i omställning till flygtrafik med netto-noll-utsläpp. Partnerskapet mellan DSV och SAS visar vägen och villinspirera andra företag att ansluta sig. 

SAS har som mål att minska flygets utsläpp, och i slutändan ett netto-noll-utsläpp, och för att lyckas med den ambitiösa planen krävs att vi samarbetar md andra. Genom att involvera våra kunder och samarbeta med dem kan vi reducera CO2-utsläppen och möjliggöra en mer storskalig produktion av hållbara flygbränslen. Vi hoppas att partnerskapet mellan DSV och SAS ska inspirera andra företag att ansluta sig till vårt Corporate Sustainability Program och vara med på resan för att omvandla flyget för kommande generationer”, säger Anko van der Werff, VD och koncernchef för SAS.

Faktaruta

Flyg fossilfritt med SAS
SAS Corporate Sustainability Program är utformat för att nå målet hållbart flyg och säkra flygets framtid tillsammans med partners. SAS bjuder in alla sina företagskunder att ansluta sig genom ett erbjuda ett abonnemang till en fast kostnad eller minskade koldioxidutsläpp. 

SAS gör ingen vinst på köpet. Det belopp kunden betalar motsvarar priset för SAF. Programmet revideras av en extern part för att säkra full transparens.

Jämfört med fossila bränslen, minskar hållbara flygbränslen de klimatpåverkande CO2 utsläppen rejält under livscykeln.

Enligt Pressmeddelande.

Dela

Relaterade inlägg

Gotlandsbolaget, noterat på Nasdaq First North, redovisar ett justerat rörelseresultat på -66,7 miljoner kronor (-62,9)...
De gula postlådorna ska bli färre. Före sommaren ska Postnord plocka bort 13 procent av...
Det visar den officiella inkvarteringsstatistiken som presenterades i dagarna. Destinationen noterar 684 200 gästnätter under...
Förra veckan fick över tre miljoner svenskar sin skatteåterbäring. Enligt färska bokningssiffror från reseaktören TUI har de...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy