fredag 14 jun, 2024

Fler sålda hotellrum under december

Foto:fotoakuten

Dela

Foto:fotoakuten

Under de fyra första veckorna i december ökade antalet sålda hotellrum i Sverige med 3,6 procent i jämförelse med 2022.

– Att antalet sålda hotellrum under de fyra första veckorna i december ökade med 3,6 procent är glädjande. Men sannolikt har också en kalendereffekt bidragit till uppgången. Julen inföll en dag senare i år vilket kan ha bidragit till ökat resande veckan innan jul, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita. 

– Trots ett allmänt svagt konjunkturläge håller efterfrågan på hotellrum emot bra än så länge. Men med ett fortsatt högt kostnadsläge som pressar lönsamheten och ekonomiskt pressade hushåll och företag präglas hotellföretagens ekonomiska framtid fortfarande av osäkerhet. Situationen försämras dessutom av de nyligen höjda arbetsgivaravgifterna för unga och höjd alkoholskatt, avslutar Thomas Jakobsson.  

*Data är preliminära och avser ett urval av 712 hotell i Sverige. Data är inte kalenderkorrigerade och tar inte hänsyn till vilka veckodagar exempelvis julen infaller.
Källa: Benchmarking Alliance. – Visita

*Anledningen till att presentera data för 1-28 i varje månad är att förbättra jämförbarheten genom att undvika veckodagseffekter på en hel månad, då efterfrågan naturligt pendlar över veckan och en månad sträcker sig över mer än fyra veckor.

Dela

Relaterade inlägg

Sedan mitten av maj plågas delar av norra Indien av en värmebölja, med temperaturer på...
Gotlandsbolaget, noterat på Nasdaq First North, redovisar ett justerat rörelseresultat på -66,7 miljoner kronor (-62,9)...
De gula postlådorna ska bli färre. Före sommaren ska Postnord plocka bort 13 procent av...
Det visar den officiella inkvarteringsstatistiken som presenterades i dagarna. Destinationen noterar 684 200 gästnätter under...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy