lördag 20 apr, 2024

Följ turismens utveckling i Sverige i ny webbtjänst

Dela

Foto:Tillväxtverket

Hur går det för Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser? Nu kan du enkelt ta del av statistiken över gästnätter, kapacitet och beläggningar i Sverige i en ny webbtjänst hos Tillväxtverket.

Tillväxtverket samlar nu statistiken för Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser på en och samma plats. Statistiken visar månadsvis gästnätter, kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige. 

-Nytt är att statistiken nu går att bryta ner på kommunal nivå och det är något som har efterfrågats av användarna under en längre tid. En annan spännande nyhet är att man kan ta fram statistik per dag. Det gör att du kan se hur gästnätter och beläggningsgrad påverkas av till exempel större evenemang och högtider, säger Jimi Löfman, ansvarig analytiker.

Löpande följa utvecklingen

En gång i månaden samlar Tillväxtverket in uppgifter från Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser samt från företag och organisationer som bedriver kommersiell förmedling av privata stugor och lägenheter. Av de uppgifter som samlas in producerar Tillväxtverket inkvarteringsstatistik med syfte att löpande kunna förstå och beskriva turismens utveckling i Sverige. 

-Nu gör vi det ännu enklare att digitalt ta del av inkvarteringsstatistiken löpande. Statistiken är en viktig och efterfrågad kunskap om beläggningsgraden på olika svenska kommersiella turistboenden. Vi gör den mer visuell och översiktlig, vilket förhoppningsvis ska göra den mer effektiv och användbar framöver, säger Jimi Löfman.

Satsning på turism och besöksnäring

För att bibehålla kvalitet och relevans i turismstatistiken genomför Tillväxtverket ett löpande kvalitets- och utvecklingsarbete. Inom ramen för regeringens särskilda satsning på turism och besöksnäring görs förstärkta insatser för kvalitetsutveckling inom turismstatistiken. Den nya webbtjänsten för inkvarteringsstatistik är en del av denna satsning.

-I detta första skede lanserar vi inkvarteringsstatistiken i vår nya statistikportal. Men planen är att även undersökningarna Svenskars Resande och IBIS, som mäter inkommande besökare i Sverige, ska publiceras där framgent, säger Jimi Löfman.

Om inkvarteringsstatistiken

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och är en totalundersökning och omfattar samtliga hotell, pensionat, kurs- och konferensgårdar och vandrarhem med minst fem rum eller nio bäddar, alla stugbyar med minst fem stugor eller 20 bäddar samt alla campinganläggningar, STF-anslutna anläggningar och kommersiella förmedlare av privata stugor och lägenheter.

Inkvarteringsstatistiken används bland annat som underlag till beslut om särskilda turistsatsningar på lokal, regional och nationell nivå. Uppgifterna som samlas in ligger även till grund för beräkningen av rese- och turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättning. Statistiken har tidigare legat på SCB hemsida. 

Länk till statistikportalen

Dela

Relaterade inlägg

Massiva översvämningar har drabbat den annars torra staden Dubai. På tolv timmar föll lika mycket regn...
Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i den omtalade springnotan i Malmö i julas. Fyra...
Den 20 oktober går den tjugonde upplagan av Palma Marathon Mallorca av stapeln, i år...
Nu bekräftar svenska deltagare, svenska destinationer och svensk besöksnäring, om det stora, internationella intresset för...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy