fredag 14 jun, 2024

Företagens omställning till hållbart och effektivt resande

Foto: Amadeus

Dela

Affärssektorn riktar nu in sig på att balansera medarbetarnas och resenärernas upplevelser med företagens mål för miljö, samhälle och styrning (ESG). Amadeus har genomfört en ny undersökning som utforskar det förändrade landskapet i detalj genom att intervjua 500 ledande befattningshavare med ansvar för affärsresor på tio stora marknader.

Att betala för utlägg med privata pengar och återkräva dem från företaget angavs som ett av de största problemen för travel managers. Kostnaden för att granska utlägg, utöver produktivitetsförlusten på grund av manuella krav och svårigheten att identifiera bedrägerier, var också något som lyftes fram.

Resultaten bekräftar att det finns en vilja att investera för att driva förändring. Mer än hälften (52%) av företagens reseansvariga investerar för närvarande för att få bättre kontroll över utgiftsprocessen. Viktiga punkter på dagordningen för nästan vartannat företag (48% av de tillfrågade) är att införa teknik som främjar virtuella betalningar som betalas av företaget, att undvika att resenärerna betalar ur egen ficka samt att arbeta för att bättre integrera tekniken för utgiftshantering med interna system.

Att hjälpa företaget att nå sina hållbarhetsmål är ett annat viktigt investeringsområde under de kommande 12 månaderna som 64% av chefernaför affärsresor nämner. Ny teknik kommer återigen att driva på förändringarna inom detta område, och i sin enklaste form kan fler alternativ för hållbart resande förväntas använda data för att definiera tydliga mål för koldioxidminskning. Olika initiativ inkluderar: möjligheten att köpa hållbart flygbränsle, att ge resenärerna kontroll över koldioxidbudgetbeslut, gamification för att stimulera och uppmuntra mer hållbara val bland de anställda etc.

Artificiell intelligens (AI) och/eller maskininlärning ansågs vara viktigast på både kort och medellång sikt från en kort lista med alternativ. Digitalisering och digitala betalningar förväntas få genomslag inom en snar framtid.

Med ökande resekostnader och en strävan efter mer hållbara och välgrundade beslut finns det ett förnyat intresse för att förutse vilken roll den utvidgade verkligheten eller metaversum kan komma att spela för affärsresandet under de kommande åren.

Sammantaget planerar företagssektorn att investera 13% mer i reseteknik under 2024 än förra året.

Johan Nordqvist, VD Amadeus i Skandinaviensäger: ”Resultaten visar på en växande tro på och förtroende för teknikens förmåga att tillhandahålla lösningar som inte bara är effektiva utan också förbättrar medarbetarnas upplevelse. På Amadeus är vi beredda att stödja dessa investeringsstrategier som syftar till att förfina rese- och kostnadshanteringen samt att göra det möjligt för medarbetarna att göra mer miljömedvetna reseval.”

Dela

Relaterade inlägg

Det populära turistmålet Akropolis i Aten har hållit stängt under delar av onsdagen till följd...
Swedish Lapland Visitors Board premierar och lyfter för åttonde gången företag eller personer som gjort...
Under årets vintersäsong genomfördes totalt 21 miljoner gästnätter i Sverige, en ökning med 1 procent...
Varje år utser World Best Restaurant Academy världens bästa restauranger. I år korades Disfrutar i...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy